Wat is de betekenis van Haneveer?

1919
2021-06-25
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Haneveer

(’t Is een haneveer!), voorvechter, een die zich als zeer dapper voordoet, ook wel pronker ; van een vrouw: bazig. Haneveer gold vroeger, b.v. op de muts gedragen, als teeken van overwinning of strijdlust.

Gerelateerde zoekopdrachten