Wat is de betekenis van Handelingsperspectief?

2016
2023-02-02
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Handelingsperspectief

Beschikbare mogelijkheden om in een bepaalde situatie te handelen, bijvoorbeeld bij een overstroming.