Wat is de betekenis van handelingsonbekwaam?

2023-03-30
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

handelingsonbekwaam

niet in staat om zelfstandig te handelen. niet in staat om zelfstandig te handelen. Voorbeelden: Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam en kan niet zelfstandig overeenkomsten sluiten. http://www.notarislelystad.nl/ Vroeger werd de vrouw door haar huwelijk handelingsonbekwaam: haar man moest haar vertegen...

Lees verder
2023-03-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

handelingsonbekwaam

handelingsonbekwaam - Bijvoeglijk naamwoord 1. (juridisch) niet in staat zijnde om zelfstandig belangrijke beslissingen over het eigen leven te kunnen nemen op een verantwoorde wijze Vrouwen waren tot 1957 handelingsonbekwaam Minderjarigen zijn ook handelings...

Lees verder
2023-03-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

handelingsonbekwaam

handelingsonbekwaam - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: han-de-lings-on-be-kwaam 1. geen beslissingen mogen nemen die grote invloed op zijn leven hebben ♢ iemand van 14 is nog handelingsonbekwaam en mag dus niet zelfstandig grote aankopen doen Bijvoeg...

Lees verder