Wat is de betekenis van Handelingsbevoegdheid?

2023-03-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Handelingsbevoegdheid

de bevoegdheid om rechten te hebben komt toe aan ieder mens, echter ontzegt het B.W. aan enige groepen van personen de bevoegdheid geheel of gedeeltelijk om zelf rechtshandelingen te verrichten, nl. een minderjarige, gehuwde vrouw (tenzij met machtiging of bijstand van haar echtgenoot), failliet en degene aan wie surséance van betaling is ve...

Lees verder
2023-03-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Handelingsbevoegdheid

Handelingsbevoegdheid - De bekwaamheid om rechten te hebben (Rechtsbevoegdheid) brengt niet steeds mede de bevoegheid rechtshandelingen te verrichten. Zoo mist een minderjarige en een onder curateele gestelde in het algemeen handelingsbevoegdheid. De eerste wordt in het rechtsverkeer vertegenwoordigd door ouder of voogd (441, 1366, 1482, 1484, 1487...

Lees verder
2023-03-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

handelingsbevoegdheid

v., →beschikkingsbevoegdheid.

Gerelateerde zoekopdrachten