Wat is de betekenis van Halve Maanwerk?

1933
2021-05-09
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Halve Maanwerk

Halve Maanwerk - buitenwerk der Oud-Ned. versterkingswijze. Het is een ravelijn vóór de punt van een bastion.