Wat is de betekenis van HALT?

2023-06-04
Blockchain woordenboek

Redactie Ensie (2021)

Halt

halt is de term voor het (tijdelijk) stopzetten van een of meerdere handelsactiviteiten op een exchange.

Direct toegang tot alle 15 resultaten over HALT?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

halt

halt - tussenwerpsel 1. oproep tot stoppen ♢ halt paard! 1. iets een halt toeroepen [zorgen dat het stopt] Tussenwerpsel: halt

Lees verder
2023-06-04
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

HALT

Afkorting voor Het Alternatief. Het Halt-bureau kan onbetaald werk opdragen als alternatief voor een boete of gevangenisstraf bij kleine vergrijpen zoals vernielingen of diefstalletjes. Halt is er alleen voor jeugdige daders. Het werk dat moet worden gedaan heeft zoveel mogelijk te maken met de aangerichte schade, bijvoorbeeld het verwijderen van g...

Lees verder
2023-06-04
Basisboek integrale veiligheid begrippenlijst

Wouter Stol (2006)

Halt

Alternatief voor een strafrechtelijke afdoening, bij lichte jeugdcriminaliteit.

2023-06-04
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

HALT

HetALTematief; initiatief van het ministerie van Justitie, gemeenten en politie dat een bijdrage levert aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit door jongeren die zich misdragen direct door te verwijzen naar een HALT-bureau waar zij een Halt-afdoening kunnen krijgen. Een halt-afdoening houdt in dat jongeren die zich schuldig hebben ge...

Lees verder
2023-06-04
Woordenboek automatisering

Henk Biemond (1985)

Halt

Stop Een toestand, waarbij een computer stopt en geen activiteiten meer ontplooit.

2023-06-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Halt

interj., ho(u).

2023-06-04
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

halt

1. halt!; 2. halt, stilstand; 3. halte; call a halt, halt (laten) houden; make a halt, halt houden; 4. halt (laten) houden. 5. mank, kreupel lopen; fig weifelen; mank gaan; halt between two opinions, op twee gedachten hinken; 6. kreupelheid; 7. kreupel.

Lees verder
2023-06-04
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Halt

1. halt, houd op! 2. nu eenmaal (zuidd.; als stopwoord dikwijls onvertaalbaar); es ist halt zu spät, 't is nu eenmaal te laat; gehen Sie halt auch mit?, gaat U ook mee?; Sie kommen, halt?, U komt nietwaar? 3. houvast, (steun)punt, vastigheid; seinen halt verlieren, op niets meer steunen, geen houvast hebben; ein Mensch ohne innern halt, e...

Lees verder
2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Halt

I. tw., als commando: blijf(t) staan 1 houdt stil! in vrijer gebruik : niet verder ! houd op ! II. zn., 1. o., de kreet halt; 2. v. (halten), staking van het voortgaan; inz. van soldaten op mars : halt houden, halt maken, onderweg ophouden, rust nemen, verpozen; — onderbreking van de reis, pleistering; — pleisterplaats.

Lees verder
2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

halt

1. tw. (militair commando): peloton, halt! sta stil; 2. zn. o.: het halt klonk langs de gelederen; 3. zn. vr.: halt houden, maken.

Lees verder
2023-06-04
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Halt

zie Fermate.

2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

halt

[Dui. ~ (stil)houden] I. tw. militair kommando, houd op ! sta! peloton, -! rechtsomkeert, ! -, wie daar ? II. o. het kommando halt (I): het weerklonk langs de gelederen. III. v. (-en; -je) 1. Eig. stilhouding, verpozing, rust: houden, maken. 2. Metn. pleisterplaats.

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

halt

I. tw., als commando: blijf(t) staan!, houd(t) stil!; in vrijer gebruik: niet verder!, houd(t) op!; II. zn., 1. o., de kreet —; 2. (-en), stoppen met voortgaan; b.v. bij een wandelof fietstocht houden, — maken, onderweg ophouden, rust nemen, verpozen; onderbreking van de reis, pleistering; pleisterplaats.

Lees verder
2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Halt

Het begrip halt heeft 2 verschillende betekenissen: 1. halt - HALT, tw. (commando) sta sta stil houd op ! 2. halt - HALT, HALTE, v. (halten), (mil.) rusttijd (van soldaten op marsch): halt houden: halt maken; onderweg ophouden, rust nemen, verpoozen; onderbreking van de reis, pleistering; — pleisterplaats.

Lees verder