2019-05-20

Halo-effect

Het Halo-effect treedt op wanneer mensen naar aanleiding van een waargenomen eigenschap of kwaliteit, er vanuit gaan dat ook andere eigenschappen of kwaliteiten aanwezig zullen zijn. Het wordt ook een positieve cognitieve bias genoemd, omdat men iemand positief beoordeeld op basis van een/enkele eigenschap(pen) of waarneming(en). Het Halo-effect werd voor het eerst beschreven in 1920, naar aanleiding van het empirische onderzoek van wetenschapper Edward Thorndike (1874-1949). Hij ontdekte dat bi...

Lees verder
2019-05-20

halo-effect

Het hebben van een (positieve of negatieve) mening over het totaal van een persoon, op basis van maar een of enkele elementen van die persoon.

2019-05-20

Halo-effect

De gunstige indruk ten aanzien van iets doorwerkend bij het oordeel. Bijvoorbeeld bij selectie kan een kandidaat een positief oordeel krijgen, omdat hij van dezelfde school of opleiding komt als de selecteur, of uit dezelfde plaats; een medewerker die altijd goed werk aflevert zal milder worden beoordeeld. Een vooroordeel dat positief uitwerkt. Zie ook Attitude. Het tegenovergestelde is Horn-effect.

2019-05-20

halo-effect

De neiging om, als iemand één positieve eigenschap heeft, dit te generaliseren naar zijn andere eigenschappen.

2019-05-20

halo-effect

Het mechanisme bij het beoordelen van resultaten waarbij de positieve aspecten van een medewerker de negatieve aspecten overschaduwen, die daardoor geen aandacht krijgen.

2019-05-20

halo-effect

Een positief aspect van iemand straalt uit over zijn andere aspecten.