Synoniemen van Halen

2019-10-21

Halen

HALEN, (haalde, heeft gehaald), trekken het schip aan den wal halen; aan een touw halen; haal beter, al stijver (commando aan boord); halen! (commando bij het hijschen aan een takel, aan een heiblok, bij het trekken aan het touw van eene brandspuit enz.); — de halende part, (bij takels en blokken) het touw waaraan men trekt; — de bocht uit een kabel halen, door trekken er uit maken; — een draad door het oog van eene naald halen; het , onkruid uit den grond halen; zijn zakdoek uit den zak h...

2019-10-21

Halen

Term uit het racevocabulaire van Ben Pon. Hij liet hem doorgaans volgen door enigszins wilde armgebaren die zijn stuurgedrag tijdens een race verklaarden.

2019-10-21

Halen

Halen - 'een tegenstander gaan halen': (weer) inhalen. Vgl. Fr. aller chercher un concurrent, ramener un concurrent; Eng. to bring back.

2019-10-21

Halen

Halen, Simon, heer van Mirabello, +(vermoord) 4.5.1346. Mirabello was Gentenaar van Lombardische komaf. Hij huwde de zus van → Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen. Na de opstand van de belangrijke Vlaamse steden tegen de graaf van Vlaanderen, als gevolg van onvrede over diens centralistisch streven en zijn buitenlands beleid, werd Van Halen in 1339 uitgeroepen tot → ruwaard van Vlaanderen. Hij werd in 1346 door de tegenstanders van Jacob van → Artevelde vermoord.

2019-10-21

halen

1. Van slagen: maken. 2. Van een contract: *D6*maken. 3. Van de troef: trekken. 4. Van punten of scores: behalen.

2019-10-21

halen

halen - Werkwoord 1. (ov) ergens heengaan met als doel om iets of iemand mee terug te brengen Hij is even vrienden van het station aan het halen. halen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord haal Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: halen Oudernederlands: halon Germaans: *halōnan

2019-10-21

halen

halen - regelmatig werkwoord uitspraak: ha-len 1. er naar toe gaan en het meenemen ♢ haal jij even sinaasappels op de markt? 1. waar haalt hij al dat geld vandaan? [hoe komt hij eraan?] 2. erin slagen het te bereiken ♢ ik heb de trein gehaald

2019-10-21

Halen

Halen (Don Juan van), graaf van Peracampos, een Spaansch generaal, gesproten uit een Belgisch geslacht, werd geboren op het Spaansche eiland Leon den 16den Februarij 1790, trad reeds vroeg in dienst bij de Spaansche marine, woonde den slag van Trafalgar bij, en werd daarna officier. Wegens zijne deelneming aan den opstand van 1808 voegde hij zich eerst bij de Spaansche Patriotten, doch onderwiep zich weldra aan koning Joseph, die hem tot zijn ordonnans-officier benoemde. Later liep hij weêr ove...

2019-10-21

Halen

Halen - don Juan van, graaf van Peracompas, Spaansch generaal uit een Belg. geslacht; *16 Febr. 1790 te Leon, ✝8 Nov. 1864 te Cadiz. H. streed in de oorlogen tegen Napoleon afwisselend aan Fr. en Sp. zijde; was gewikkeld in vsch. vrijheidsbewegingen in Spanje en nam herhaaldelijk het bevel over de muitende troepen. Na zijn verbanning verbleef hij in Rusland en de V.S., om zich ten slotte in Brussel te vestigen. In 1830 had hij de leiding van de opstandige troepen en verdreef de Nederlanders ui...