Wat is de betekenis van Halen?

2019
2022-08-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

halen

halen - Werkwoord 1. (ov) ergens heengaan met als doel om iets of iemand mee terug te brengen Hij is even vrienden van het station aan het halen. halen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord haal Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands...

Lees verder
2018
2022-08-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

halen

halen - regelmatig werkwoord uitspraak: ha-len 1. er naar toe gaan en het meenemen ♢ haal jij even sinaasappels op de markt? 1. waar haalt hij al dat geld vandaan? [hoe komt hij eraan?]...

Lees verder
2017
2022-08-16
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Halen

Halen - 'een tegenstander gaan halen': (weer) inhalen. Vgl. Fr. aller chercher un concurrent, ramener un concurrent; Eng. to bring back.

2005
2022-08-16
Autosport ABC

Autosport ABC door Rob Wiedenhoff

Halen

Term uit het racevocabulaire van Ben Pon. Hij liet hem doorgaans volgen door enigszins wilde armgebaren die zijn stuurgedrag tijdens een race verklaarden.

1998
2022-08-16
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

halen

1. Van slagen: maken. 2. Van een contract: *D6*maken. 3. Van de troef: trekken. 4. Van punten of scores: behalen.

Lees verder
1997
2022-08-16
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

halen

Van de duivel en de dood wordt gezegd dat zij hun slachtoffers halen. Daaraan moet men denken bij de verwensing de duivel hole u! of moet u halen! De betekenis in het hedendaags Nederlands is ‘maak dat je wegkomt, sodemieter op’. zie duivel, haring, koekoek, moord, spade.

Lees verder
1994
2022-08-16
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Halen

Halen, Simon, heer van Mirabello, +(vermoord) 4.5.1346. Mirabello was Gentenaar van Lombardische komaf. Hij huwde de zus van → Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen. Na de opstand van de belangrijke Vlaamse steden tegen de graaf van Vlaanderen, als gevolg van onvrede over diens centralistisch streven en zijn buitenlands beleid, werd Van Halen i...

Lees verder
1973
2022-08-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

halen

(haalde, heeft gehaald), (overg.) 1. bij zich doen komen, onder zijn bereik brengen, trekken: onkruid uit de grond een kopje naar zich toe alles tot zich, naar zich toe —, alles inpalmen, zich van alles meester maken; een schip aan de wal -!, commando bij het hijsen aan een takel, aan een heiblok enz.; op het toneel: het gordijn ophalen; m.n....

Lees verder
1954
2022-08-16
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Halen

(volksk.) Rond de haard leiden o.a. van dienstpersoneel (z. Haal).

1952
2022-08-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Halen

v., helje; naar zich toe —, ynklauwe, oanklauwe, (bigripe en) bigrape; lopende —, birinne, bigean; het bijna niet kunnen —, der tsjinoan bekje; niet kunnenbij, gjin hânwetter hawwe oan, by; het kan er lang niet bij —, it moat net lykje; daar is...

Lees verder
1950
2022-08-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Halen

(haalde, heeft gehaald), 1. tot zich doen komen, onder zijn bereik brengen door het uitstrekken van de hand (al of niet met een stok, touw enz. voorzien) en het weder intrekken daarvan, trekken: onkruid uit de grond halen; een kopje naar zich toe halen; alles aan zich halen, tot zich, naar zich toe halen, alles inpalmen, zich v...

Lees verder
1949
2022-08-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Halen

gemeente in België, prov. Limburg. 1881 ha, 3054 inw. Landbouw. Slag van H. (12 Aug. 1914) tussen Belg. en Duitse ruiterij.

Lees verder
1937
2022-08-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

halen

haalde, h. gehaald (1 bij zich doen komen; 2 afhalen; ergens vandaan halen; 3 naar zich toe trekken; naar boven trekken; 4 bereiken; in zijn bezit krijgen; 5 inhalen): 1. een dokter halen, de politie halen, iem. thuis halen; 2. ik kom u van de trein halen, een kind uit school halen; ga dat boek uit die kast halen; geld van de spaarbank halen; waar...

Lees verder
1933
2022-08-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Halen

Halen - don Juan van, graaf van Peracompas, Spaansch generaal uit een Belg. geslacht; *16 Febr. 1790 te Leon, ✝8 Nov. 1864 te Cadiz. H. streed in de oorlogen tegen Napoleon afwisselend aan Fr. en Sp. zijde; was gewikkeld in vsch. vrijheidsbewegingen in Spanje en nam herhaaldelijk het bevel over de muitende troepen. Na zijn verbanning verbleef hij i...

Lees verder
1898
2022-08-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Halen

HALEN, (haalde, heeft gehaald), trekken het schip aan den wal halen; aan een touw halen; haal beter, al stijver (commando aan boord); halen! (commando bij het hijschen aan een takel, aan een heiblok, bij het trekken aan het touw van eene brandspuit enz.); — de halende part, (bij takels en blokken) het touw waaraan men trekt; — de bocht...

Lees verder
1870
2022-08-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Halen

Halen (Don Juan van), graaf van Peracampos, een Spaansch generaal, gesproten uit een Belgisch geslacht, werd geboren op het Spaansche eiland Leon den 16den Februarij 1790, trad reeds vroeg in dienst bij de Spaansche marine, woonde den slag van Trafalgar bij, en werd daarna officier. Wegens zijne deelneming aan den opstand van 1808 voegde hij zich e...

Lees verder
1869
2022-08-16
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Halen

dorp in nederl. Limburg, 1 uur gaans benoordw. Roermonde; 600 inw.

Lees verder
1856
2022-08-16
Jacob van Lennep

Zeemans-woordenboek 1856

Halen

b.w. 1. Hijschen, trekken: Haal (d. i. trek harder). Haal beter, al stijver! (komm.) De bocht uit een zwaar touw halen. Stijf halen. Aan een touw halen. Op een talie halen. Aan boord halen. Haal wat aan! 2. Roeien. Haal op! (roei op). Haal uit! (doe je best). Spreekwijze: Haal je niet, zoo heb je niet (verzuim de gelegenheid niet).

Lees verder
1573
2022-08-16
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Halen

Halena. oppidul. Brabant.

Lees verder