Wat is de betekenis van Hades?

2017
2021-01-20
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Hades

Hades - (Lat.: Pluto) Zoon van Kronos en Rheia, dus broer van Zeus en Poseidon. Van plaatselijke doodsgod in Elis werd hij door de Homerische epen de algemene goddelijke heerser over de onderwereld. Zijn echtgenote was Persephonè (Lat.: Proserpina) de dochter van Demeter, die hij had geroofd en ontvoerd. In zijn onderaardse rijk verbleven de Erinye...

Lees verder
2017
2021-01-20
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Hades

Hades ([H]aides of Plouton, Lat. pluto of Orcus) is de zoon van Kronos en Rheia; de goddelijke heerser over het dodenrijk. Hij verdeelde met zijn twee broers de machtsgebieden binnen het heel-al. Zeus kreeg de heerschappij over de hemel en werd daarmede oppergod, Poseidon ging heersen over de zee en de aarde en Hades kreeg de macht over hetgeen zic...

Lees verder
2004
2021-01-20
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Hades

Griekse god van de onderwereld, door de Romeinen Pluto genoemd. Hades is ook de naam van de onderwereld, waarvan de ingang bewaakt wordt door de driekoppige hellehond Cerberus. Hades wordt vaak afgebeeld met een helm (die hem onzichtbaar maakt) en een scepter, zittend op een troon.

2002
2021-01-20
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Hades

Een broer van Zeus, kreeg bij de verdeling van de wereld de heerschappij over de diepte der aarde en het dodenrijk. Daarheen riep hij onverbiddelijk de zielen van de mensen en hield ze zo opgesloten, dat zij nooit meer konden terugkeren naar het daglicht. Duister en somber als zijn rijk en zijn paleis was ook zijn karakter. De onderwereld waar hij...

Lees verder
1997
2021-01-20
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Hades

Onderwereld, dodenrijk. In de Griekse mythologie is Hades de god van de Onderwereld. Hades, gewoonlijk voorgesteld als een sombere, gebaarde man, was evenals Zeus een zoon van Kronos en Rhea. Hij was gehuwd met Demeters dochter Persephone, de godin van alles wat bloeit. Om bepaalde redenen moest Persephone de helft van het jaar in de Onderwereld v...

Lees verder
1993
2021-01-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Hades

hel; onderwereld

1961
2021-01-20
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

HADES

(Gr. Haides of Aides), Griekse god van het dodenrijk, zoon van Cronus en Rhea. Toen Cronus’ drie zonen de wereld onder elkaar verdeelden, viel aan Zeus de bovenwereld ten deel, aan Poseidon de zee en aan Hades het binnenste der aarde, het schimmenrijk der gestorvenen. Daar heerste hij samen met Persephone die hij uit de bovenwereld schaakte....

Lees verder
1955
2021-01-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

HADES

zie Dodenrijk.

1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hades

m., (Gr. myth.) beheerser van de onderwereld ; — onderwereld, hel: in de Sadcs geslingerd worden.

1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hades

(Gr. myth., Aïdes = Onzichtbare), (1) de god der onderwereld. Bezat een onzichtbaar makende helm. Gehuwd met de door hem geschaakte Persephone; (2) de woning van H., dus de onderwereld, verdeeld in Elysium (verblijfplaats der gelukzaligen) en Tartaros (woning der misdadigers).

Lees verder
1948
2021-01-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Hades

(Gr.) m. 1 de God der onderwereld, Pluto; 2 onderwereld. dodenrijk.

1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Hades

Hades - (Gr. Aïdès = Onzichtbare), in de Gr. mythologie de god der onderwereld. Met zijn broeders Zeus en Poseidon deelde hij, na de onttroning zijns vaders Cronus, de heerschappij over het heelal. Hij was gehuwd met de door hem geschaakte Persephone. Als verborgen koning van het schimmenrijk bezit hij een onzichtbaarmakenden helm. Tot...

Lees verder
1928
2021-01-20
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Hades

is zowel de Griekse benaming van den god der onderwereld, als de naam van de onderwereld zelf. Volgens de Griekse mythologie (zie ook aldaar) ging na den dood de ziel van den gestorvene naar de onderwereld. Om daar te komen, moest zij eerst met de veerboot van Charon de rivier de Styx overvaren; dan stootte zij op Cerberus, den met drie koppen uitg...

Lees verder
1922
2021-01-20
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Hades

Hades (Gr. Hadês: de onzichtbare) was volgens de Griekse godenleer de derde zoon van Kronos (den Tijdgod) en Rhea; hij was dus de broer van Zeus (Jupiter; de opperhoofd god) en Poseidon (Neptunus; zeegod). Bij de verdeling der wereld tussen de drie broeders viel aan Hades (bij de Romeinen Pluto) de onderwereld ten deel. Daar, diep onder de aarde, t...

Lees verder
1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hades

Hades of Aïdes, Aidoneus (de onzichtbare), ook Pluto genaamd, de Zeus van de onderwereld met den onzichtbaar makenden helm, zoon van Cronus en Rhea, die bij de verdeeling van het heelal het doodenrijk onder de aarde heeft bekomen. Daar woont hij, bevreesd voor het licht der bovenwereld. Zijne gemalin is de doods- en hellegodin Persephone (Proserpin...

Lees verder
1914
2021-01-20
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

Hades

Hades - m., onderwereld, doodenrijk; schimmenrijk.

1910
2021-01-20
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Hades

Hades - Ἅιδης, Ἀίδης, Ἀιδωνεύς, Πλούτων, Pluto, Dis zoon van Cronus en Rhea, kreeg na de overwinning op de Titanen bij de verdeeling der heerschappij de onderwereld voor zijn deel, waar hij als een onderaardsche Zeus (Ζεὺς &k...

Lees verder
1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hades

HADES, m. (myth.) beheerscher van de onderwereld; (ook) afgrond, hel: in den hades geslingerd worden.

1870
2021-01-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Hades

zie Onderwereld.