Wat is de betekenis van Had-je-me-maar?

2002
2021-09-23
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Had-je-me-maar

Had-je-me-maar, bijnaam van Cornelis de Gelder (1856-1931), een bekend volkstype. Hij werd in 1921, terwijl hij in de cel zat wegens openbare dronkenschap, met 13.179 stemmen in de gemeenteraad gekozen, waarvoor hij bedankte, tot opluchting van de vroede vaderen. Hij werd opgevolgd door zijn collega van de Rapaillepartij*, Hubertus Zuurbier* (1880-...

Lees verder
1994
2021-09-23
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Had-je-me-maar

Had-je-me-maar, bijnaam van de beruchte straatfiguur uit Amsterdam, Cornelis de Gelder. Hij was lijstaanvoerder van de in 1921 door Erich Wichman gestichte → Rapaillepartij, die als doel had het algemeen kiesrecht belachelijk te maken. Programmapunten van de partij waren: de vijfcentsborrel en vrij vissen en jagen in het Vondelpark. De Gelder verwi...

Lees verder
1981
2021-09-23
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Had-je-me-maar

(Cornelis de Gelder), beruchte straatfiguur in Amsterdam. Lijstaanvoerder van de 1921 door Erich Wichman gestichte Rapaillepartij. die als doel had het algemeen kiesrecht belachelijk te maken. Als programmapunten had de partij: de vijfcentsborrel en vrij vissen en jagen in het Vondelpark. De Gelder verwierf met zijn medekandidaat, de colporteur Hub...

Lees verder