2019-09-23

HACCP

HACCP is de afkorting voor 'Hazard Analysis Critical Control Points'. Dit is een methode waarmee alle gevaren in diervoeding en levensmiddelen worden gecontroleerd. Met de HACCP-methode worden gevaren in voedsel geëlimineerd, voorkomen of tot een niveau gebracht dat aanvaardbaar is. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat mensen ernstig ziek kunnen worden door verkeerde voeding. HACCP is van belang voor alle bedrijven die op de een of andere manier met voedsel werken, dit kan bijvoorbeeld de bereid...

Lees verder
2019-09-23

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Point. Het beoordelen van de mogelijke risico's voor de voedselveiligheid in een proces en het beheersen van bepaalde punten of stappen in het proces waardoor de risico's kunnen worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

2019-09-23

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point, een uit Amerika afkomstig systeem, dat als doel heeft om de voedselveiligheid te verhogen. Volgens het HACCP-systeem moeten voedselproducerende en -verwerkende bedrijven zelf inventariseren in welke fase van het verwerkingsproces er eventuele gevaren kunnen ontstaan. Vervolgens moeten ze vastleggen met welke maatregelen ze deze gevaren kunnen bestrijden. Daarbij leggen ze ook vast op welke manier er controles worden uitgevoerd om eventuele gevaren tijd...

Lees verder
2019-09-23

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point, een systeem ter controle van de bedrijfshygiëne dat de kwaliteit moet garanderen.

2019-09-23

HACCP

HACCP staat voor 'Hazard Analysis of Critical Control Points'. Met HACCP worden (potentiële) gevaren met betrekking tot de voedselveiligheid op systematische wijze geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst in plaats van achteraf gecontroleerd.