Wat is de betekenis van Haagse School?

2017
2023-02-05
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Haagse School

'Haagse School' is een benaming voor een groep schilders die tussen ongeveer 1860 en 1890 in Den Haag werkten. Deze schilders zetten zich af tegen de behoudende opvattingen die golden op de kunstacademie. Terwijl traditionele schilders hun onderwerp idealiseerden, probeerden zij juist een meer realistische weergave van de werkelijkheid te geven. De...

Lees verder
2009
2023-02-05
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

haagse school

Impressionistisch werkende groep schilders.

2004
2023-02-05
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Haagse School

Groep schilders die in de tweede helft van de 19de eeuw vooral in Den Haag en omgeving woonden en werkten. Met hun belangstelling voor het licht en sfeerimpressies van landschappen zijn ze beïnvloed door de Franse impressionisten, maar hun schilderstijl past met zijn realisme in een Nederlandse traditie. De schilders hadden veel belangstelling voor...

Lees verder
2002
2023-02-05
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

Haagse School

Haagse School is de benaming van een groep Haagse schilders tussen 1860 en 1900. Kenmerken: grote verwantschap met de Franse impressionisten; aanvankelijk romantischrealistische landschappen, maar later meer aandacht voor sfeer en stemming in het landschap; het kleurgebruik is monochromer dan bij de Franse impressionisten en daardoor ook minder uit...

Lees verder
1981
2023-02-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Haagse school

(omstreeks 1870-1900), groep van Haagse impressionisten die uit de Romantiek en uit de school van Barbizon waren voortgekomen. Tot deze school behoorden o.a. J. Israëls, W. Roelofs, J. H. Weissenbruch, P. J. C. Gabriël,'J. B. Jongkind, J. A. Maris, A. Mauve en H. W. Mesdag.

Lees verder
1973
2023-02-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Haagse School

benaming voor een beweging in de Ned. schilderkunst, van ca.1870—1900, van een groep schilders, die voornamelijk werkzaam waren te ‘s-Gravenhage. Zij kwamen daar bijeen, deels aangetrokken door de toen nog aanwezige natuur, deels door het Haagse milieu (J.➝Bosboom en zijn kring), maar ook door de medewerking die zij genoten van de kunst...

Lees verder
1959
2023-02-05
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Haagse School

Benaming van een groep Haagse schilders tussen 1860 en 1900, die schilderden in een romantisch-realistische stijl en voornamelijk landschappen en interieurs tot onderwerp kozen en later tot het impressionisme neigden. Tot de Haagse School rekent men o.a. J. Bosboom, J. Israëls, H. J. Weissenbruch, J. en W. Maris, A. Mauve, J. Voerman, W. B. Th...

Lees verder
1949
2023-02-05
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Haagse School

te ’s-Gravenhage ± 1870-1900 werkzame groep schilders bezield door de kunst van de School van Barbizon in Fr., het openluchtschilderen in meer typisch Ned. landschap, geest en traditie, gevende een kunst van romantischrealistische inslag. Voornaamste schilders der H. S. zijn: Jozef Israëls, Joh. Bosboom, Gabriël, Jac. en W. M...

Lees verder