2019-06-16

Haaglooper

HAAGLOOPER, m. (-s), (gew.) spijbelaar, kind dat heimelijk de school verzuimt.