2019-08-23

Haaglooper

HAAGLOOPER, m. (-s), (gew.) spijbelaar, kind dat heimelijk de school verzuimt.