Synoniemen van Haagbeuk

gewone haagbeuk
2019-09-15

haagbeuk

haagbeuk - Zelfstandignaamwoord 1. (plantkunde) Carpinus betulus boom uit de berkenfamilie Betulaceae die veel in heggen voorkomt Woordherkomst samenstelling van haag en beuk Synoniemen gewone haagbeuk

Lees verder
2019-09-15

Haagbeuk

HAAGBEUK, m. (-en), eene soort van beuk (carpinus betulus) die het meest voor heggen gekweekt wordt. HAAGBEUKEN, bn. van haagbeukenhout: haagbeuken kammen (in een rad). HAAGBEUKENHOUT, o. het hout van den haagbeuk, dat wit en zeer hard is.

2019-09-15

Haagbeuk

Haagbeuk - Carpinus Betulus, wordt meer gebruikt voor aanplant van een haag dan bij boschaanleg. Door het schaduwverdragend vermogen is de h. meer geschikt voor onderplanting. Een groote hoogte bereikt hij als boom niet. Meer komt hij ook voor als struik, daar de boom, in tegenstelling met den beuk, na afhakken weer goed uitloopt. Hij verlangt een vruchtbaren, vochthoudenden grond. Het zaad rijpt in October en wordt, daar het ’t daarop volgende voorjaar nog niet kiemt, een jaar overbewaard do...

Lees verder
2019-09-15

Haagbeuk

Haagbeuk (Carpinus Betulus L.), juk- of wielboom is de naam van een boom, die in verschillende streken van Europa en ook in ons Vaderland groeit. Hij behoort tot de afdeeling der Katjesdragenden (Amentaceae) en tot de familie der Napjesdragenden (Cupuliferae). Hij wordt 10 tot 25 Ned. el hoog en onderscheidt zich van den gemeenen beuk (zie aldaar) door zijne langwerpig-eironde, scherp dubbel-gezaagde, eenigzins geplooide bladeren. De mannelijke katjes zijn uitgerekt-rolrond met aan den voet gewi...

Lees verder
2019-09-15

haagbeuk

haagbeuk - Kleine tot middelgrote boom met een gedraaide stam die zich wijd vertakt. Kan 20 meter hoog worden. Eén variëteit heeft zowel normale als eikachtige bladeren aan dezelfde boom. Men gebruikt de boom voor landschapsarchitectuur, voornamelijk voor hoge heggen en het snoeien van figuren. Ook maakt men van de haagbeuk hardhout, brandhout dat langzaam brandt en voedsel voor diverse dieren.

2019-09-15

Haagbeuk

Haagbeuk - (Carpinus Betulus L.), boom van de fam. der Cupiliferen, met gladde grauwe schors, gegolfde stamdoorsnede, eivormige bladeren, kaal en dubbel gezaagd, spoelvormige en kantige knoppen; de mannelijke katjes aan overjarige, de vrouwelijke aan den top van jonge loten; het vruchtbeginsel is onderstandig met twee roode strepen, de vrucht tweekantig, eenzijdig omgeven door het driedeelig omhulsel. Het hout is hard, moeilijk splijtbaar, met kleine poriën, golvende jaarringen, geel of gra...

Lees verder