2019-09-15

Haafner

Haafner (Jacob), eigenlijk Hafner, een schrijver van boeijende reisverhalen, geboren te Halle in 1755, vertrok in 1766 met zijn vader naar Batavia, maar had het ongeluk dien leidsman nabij de Kaap de Goede Hoop door den dood te verliezen, waarna het weinige, dat hij bezat, hem door een matroos ontstolen werd. In de daarop volgende 12 jaren deed hij onderscheidene groote en kleine togten in de Indische Zee en verwierf daardoor de kennis van verschillende talen. Een gunstig lot bragt hem voorts al...

Lees verder
2019-09-15

Haafner

Haafner - of Haffner (Jacob Gottfried), Nederl. letterkundige in 1755 te Halle geb., overl. te Amsterdam 1809, oudste zoon van een geneesheer, die zich te Amsterdam vestigde, werd in 1766 door zijn vader, die zijn vrouw en 2 andere kinderen achterliet, mede naar Batavia genomen, waar hij, daar zijn vader was overleden, hulploos aankwam als 11-jarige, zich eerst toelegde op de stuurmanskunst, doch op zijn 18e jaar zich ging bekwamen in ’t boekhouden. Vier jaren werkte hij op een handelskantoor...

Lees verder