2020-02-17

Haaff

Haaff (Gérard ten), een verdienstelijk Nederlandsch genees- en heelkundige, werd in 1788 lector in de heelkunde aan het Collegium Chirurgo-Clinicum te Rotterdam, bewees belangrijke diensten aan de wetenschap, werd er stads-chirurgijn, heelmeester van Schieland en examinator bij de Oost-Indische Compagnie, en overleed aldaar den 26sten Mei 1791. Hij heeft een aantal belangrijke opstellen geleverd in de werken der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. Zijn bloedverwant Gérard Gijsbert ten...