2020-01-27

H.M (hectometer)

H.M. - = Hectometer.

2019-07-17

hectometer

hectometer - m., honderd meter.

2019-07-17

H.M

H.M. - = Hare Majesteit.

2019-03-13

Hectometer

Hectometer - lengtemaat = 100 Meter.

2019-01-24

Hectometer

Hectometer - Lengtemaat uit het metrieke stelsel = 100 Meter.

2019-07-10

hectometer

hectometer - m. (hectometers), 100 ned. ellen (=10 roeden)

2017-11-14

hectometer

hectometer - zelfstandig naamwoord uitspraak: hec-to-me-ter 1. eenheid voor lengte: 100 meter ♢ de lengte van dit weggetje is een hectometer Zelfstandig naamwoord: hec-to-me-ter de hectometer de hectometers Synoniemen hm

2017-10-25

hectometer

hectometer - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (wiskunde), (eenheid) een lengtemaat met een waarde van 102 meter, 100 meter of 0,1 kilometer, weergegeven met symbool hm Woordherkomst afgeleid van meter met het voorvoegsel hecto-

2019-09-19

hectometer

m. 100 meter.

2017-12-04

kubieke hectometer

kubieke hectometer - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde), (eenheid) een inhoudsmaat ter grootte van 1 hm × 1 hm × 1 hectometer, gelijk aan 100 m × 100 m × 100 meter, gelijk aan 1.000.000 m³, weergegeven met symbool hm³ Woordherkomst Samenstelling met tussenliggende spatie van de woorden kubieke en hectometer (meter met het voorvoegsel hecto-) Verwante begrippen vierkante hectometer

2017-10-31

vierkante hectometer

vierkante hectometer - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde), (eenheid) een oppervlaktemaat ter grootte van 1 hm × 1 hectometer, gelijk aan 100 m × 100 meter, gelijk aan 10.000 m², gelijk aan één hectare, gelijk aan 0,1 × 0,1 kilometer, gelijk aan 0,01 km², weergegeven met symbool hm² Woordherkomst Samenstelling met tussenliggende spatie van de woorden vierkante en hectometer (meter met het voorvoegsel hecto-) Verwante begrippen kubieke hectometer

2018-06-22

Randwijkplantsoen, H.M. van

Randwijkplantsoen, H.M. van - Een gedeelte van het Tweede Weteringplantsoen kreeg die naam op 4 mei 1970 als herinnering aan de oud-verzetsman en publicist Hendrik Mattheus van Randwijk (1909-1966). Op die dag onthulde zijn weduwe, Ada van Randwijk, in het plantsoen een herdenkingsmuur ontworpen door Gerda van der Laan, met daarop de volgende dichtregels van Van Randwijk: "Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen: dan dooft het licht." Op 1 dec. 1974 werd deze zelfd...

2019-07-03

Fronttooneel van H.M. de Koningin

Fronttooneel van H.M. de Koningin - algemeen Vlaamsch tooneelgezelschap, opgericht aan den Ijzer onder den Wereldoorlog 1917-1918, door de soldaten Juliaan Platteau en dr. Oskar De Gruyter, met artistieke en Vlaamsch nationale bedoeling. Van het eerste gezelschap maakten deel uit, buiten de stichters voornoemd, J. Bouckhout, H. en O. Laloo, Aug. Maes, M. van Daele, J. Walleyn, en de dames Van Middelen-Mathis, M. Walraf en D’Heere. De eerste opvoering had plaats in den Schouwburg van kon...

2017-12-04

Randwijkplantsoen, H.M. van - Binnenstad

Rb. 1-4-1970. Hendrik Mattheus van Randwijk (1909- 1966), journalist en uitgever. Belangrijke figuur in het verzet 1940-1945.

2018-01-17

Kraaijvangerstraat, H.M. - Geuzenveld/Slotermeer

Rb. Geuzenveld/Slotermeer 2-12-1997. Herman Kraaijvanger (1903-1981), architect. Richtte samen met zijn broer een architectenbureau op. Het vooroorlogse werk van het bureau valt binnen de traditie van de Nederlandse baksteenarchitectuur, nagenoeg uitsluitend voor katholieke opdrachtgevers gerealiseerd.

2018-06-22

Wezelaar, H.M. (Han) (1901-1984)

Wezelaar, H.M. (Han) (1901-1984) - Beeldhouwer, werd in Haarlem geboren, ging naar de Kunstnijverheidsschool (tegenwoordig Rietveld Academie*) in A. en vertrok in 1923 naar Frankrijk, waar Zadkine zijn leermeester werd. Na de Tweede Wereldoorlog waren zijn beelden te zien in het Antwerpse park Middelheim en het park Sonsbeek bij Arnhem. Wezelaar vervaardigde tal van standbeelden en monumenten, o.a. het Vissersmonument in IJmuiden, het verzetsmonument voor Roosendaal, het beeld van Wibaut* in de...

2019-09-19

hm

= hectometer.

2019-02-14

Marinus hendrikus dercksen

Marinus Hendrikus Dercksen (‘H.M.’) geb. Leiden 10 mei 1814, overl. Amsterdam 6 augustus 1866. Woonde en werkte in Leiden en van ca. 1840 af in Amsterdam. Stond o.m. in de bevolkingsregisters vermeld als kunstschilder, expediteur en bij overlijden als tapper. Schilderde figuur-, genre- en historiestukken. Tentoonstellingen te Amsterdam en Den Haag van 18401866: Jan Steen in zijn werkplaats; tevredenheid gaat boven rijkdom; goochelaar in de 17de eeuw; de barbier-chirurgijn; biddende monnik;...

2020-01-02

Het Witte Huis in Rotterdam

Het Witte Huis (Wijnhaven 3) verrees in 1897-'98 naar ontwerp van W. Molenbroek voor G.H. en H.M. van der Schuyt. Dit kantoorgebouw met elf verdiepingen en een uitzichtplateau (45 meter) was lange tijd het hoogste kantoorgebouw van Europa en had al liften en elektrisch licht. Anders dan zijn Amerikaanse voorbeelden had deze ‘wolkenkrabber’ geen staalskelet, maar dikke dragende bakstenen muren, onder bekleed met hardsteen en daarboven met geglazuurde steen. De decoratie vertoon...

2019-02-21

Adriaan willem duvekot

Adriaan Willem Duvekot (‘Ad’); geb. Borssele 28 november 1920. Woont en werkt in Borssele. Leerling van H.M. van der Spoel te Kloetinge. Schildert, tekent en etst landschappen, stillevens en abstrakte composities. Lid van de Stichting Zeeuwse Beeldende Kunstenaars.