Wat is de betekenis van H.H. J. Maas de Limburgse toestanden niet te zwart geschetst had?

1985
2021-06-23
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

H.H. J. Maas de Limburgse toestanden niet te zwart geschetst had

In 1922, als ambteloos burger, begon hij aan de „Geschiedenis van het Dorp en de Heerlijkheid Deurne”, „Geschiedenis der Dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden”, welke laatste werk later voltooid werd door Jac. Heeren. Verder publiceerde hij nog „Jasper, de bedelaar, dorpsroman uit de Achttiende Eeuw"...

Lees verder