Wat is de betekenis van gymnastiek?

2019
2021-01-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gymnastiek

gymnastiek - Zelfstandignaamwoord 1. (sport) oefeningen voor de gezondheid van een mens Mijn oma deed iedere morgen aan gymnastiek.

Lees verder
2018
2021-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gymnastiek

gymnastiek - zelfstandig naamwoord uitspraak: gym-nas-tiek 1. lichaamsoefeningen om je spieren sterk en lenig te maken ♢ mijn oma zit op gymnastiek voor bejaarden Zelfstandig naamwoord: gym-nas-tiek de gymnastiek...

Lees verder
2008
2021-01-22
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

gymnastiek

(de; g.mv.) 1 GY - lichaamsoefeningen die ten doel hebben de spierkracht, lenigheid, gezondheid en schoonheid van het menselijk lichaam te bevorderen, syn. gym: verouderd reine gymnastiek, gymnastiek die natuurlijke bewegingsvormen omvat, behorende tot de ritmische en de vormende gymnastiek. 2 GY (school)les in gymnastiek, syn. bewegingsonderwijs,...

Lees verder
1993
2021-01-22
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Gymnastiek

lichaamsoefeningen

1990
2021-01-22
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gymnastiek

gymnastiek - Atletische wedstrijdsport waarbij op bekwame wijze fysieke kracht-, lenigheids- en evenwichtsoefeningen moeten worden uitgevoerd op en aan toestellen zoals matten, evenwichtsbalken, bruggen, paarden en ringen. Gebruik ‘acrobatiek’ voor de kunst van het draaien, balanceren en springen voorzover als voorstelling gepresenteerd...

Lees verder
1985
2021-01-22
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

GYMNASTIEK

Bonden: 1. Koninklijk Nederlands gymnastiekverbond (KNGV). Opgericht: 15 maart 1868, predikaat koninklijk 1919. Officieel orgaan: Het Turnblad. Secr. bestuur: Mevr. M.Uijlenhoet-Smid, Loon op Zand. Kring Noord-Brabant: P. L. van Dortmont, Oosterhout. 2. Koninklijk Ned. Christelijk Gymnastiekverbond (KNCGV). Opgericht: 26 maart 1910, predikaat konin...

Lees verder
1981
2021-01-22
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Gymnastiek

ritmische g. is een vorm van lichaamsoefening zonder toestellen; deze is bedoeld voor een harmonische ontwikkeling van het lichaam en er bestaan verschillende systemen voor. Is ingesteld op versoepeling en het harmonisch samenspel van de bewegingen en heeft in sommige systemen meer met dans dan met sport te maken. Is bedoeld voor het overwinnen van...

Lees verder
1976
2021-01-22
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

GYMNASTIEK

(turnen) Neemt in Friesland van oudsher een belangrijke plaats in; vrijwel iedere stad en dorp beschikt over een gymnastiekvereniging. Deze ondervinden door komst van sporthallen tegenwoordig veel concurrentie van zaalsporten. Op het gebied van het damesturnen is Frl. nog steeds op landelijk niveau vertegenwoordigd; herenturnen loopt echter steeds...

Lees verder
1958
2021-01-22
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GYMNASTIEK

Behalve een der oudste, ook een der meest beoefende takken van sport in Frl. De Turnkring Frl. van het Kon. Ned. G. Verbond heeft ruim 80 verenigingen met ca. 18000 leden, het District Frl. van het Ned. Chr. G. Verbond telt ruim 30 verenigingen met 10000 leden. Na 1880 werd er, ook in wedstrijdverband, al aan G. gedaan. Succesvol was de Huizumer...

Lees verder
1955
2021-01-22
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

GYMNASTIEK

zie Lichamelijke opvoeding.

1954
2021-01-22
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Gymnastiek

systematische bewegingsoefeningen van het lichaam, teneinde dit in goede conditie te houden; een uitermate nuttig tegenwicht tegen de ongezonde (zittende) leef- en werkwijzen van velen. In bepaalde gevallen zullen speciaal uitgezochte oefeningen ook een rol kunnen spelen bij het herstel van gezondheid en validiteit: heilgymnastiek onder deskundige...

Lees verder
1950
2021-01-22
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gymnastiek

(<Gr.), v., (bij schoolkinderen vaak GYMNASTIE), 1. de kunst en de leer der stelselmatige lichaamsoefeningen, ten doel hebbend de spierkracht, gezondheid en schoonheid van het menselijk lichaam te bevorderen: gewoonlijk die oefeningen zelf: gymnastiek doen, gymnastiseren; 2. (meton.) les in gymnastiek : naar de gymnastiek gaan, op de...

Lees verder
1949
2021-01-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gymnastiek

zie Lichamelijke Oefeningen.

1933
2021-01-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gymnastiek

Gymnastiek - Hieronder verstaat men alle opzettelijk uit te voeren lichaamsbewegingen, welke dienen om den lichamelijken welstand te bestendigen, te bevorderen of te verbeteren. Dit is de hygiënische beteekenis, het naaste doel. Daarnaast behoort de g. en zeker de schoolgymnastiek gunstig in te werken op de verstandelijke vermogens, op de gods...

Lees verder
1928
2021-01-22
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gymnastiek

Een bizonder mooi en nuttig ding op school èn thuis is de gymnastiek; vooral in onzen tijd, nu we allemaal zo hard moeten werken en zwoegen met ons hoofd en er den helen dag haast niet aan toe komen, ons lichaam eens in te spannen! Hoe is de gymnastiek eigenlijk ontstaan, wat i s gymnastiek? De beste definitie lijkt deze, die de bekende Deen...

Lees verder
1923
2021-01-22
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gymnastiek

lichaamsoefeningen; heilgymnastiek is een Germanisme, te vervangen door geneeskundige gymnastiek of gezondheidsgymnastiek.

1916
2021-01-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gymnastiek

Gymnastiek is de harmonische ontwikkeling van het lichaam volgens een bepaald stelsel, met als doel verhooging van de gezondheid en het uithoudingsvermogen en verbetering van de lichaamshouding. De thans beoefende gymnastiek is terug te brengen tot twee stelsels, het Zweedsche en het Duitsche. Grondlegger van het Zweedsche stelsel is Peter Heinrich...

Lees verder
1914
2021-01-22
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

gymnastiek

gymnastiek - v., leer en kunst der lichaamsoefeningen.

1898
2021-01-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gymnastiek

GYMNASTIEK, v. ook GYMNASTIE, de kunst en leer der stelselmatige lichaamsoefeningen, waardoor de spierkracht, gezondheid en schoonheid van het menschelijk lichaam bevorderd worden; (ook) die oefeningen zelf gymnastiek doen, gymnastiseeren; — naar de gymnastiek gaan, op de gymnastiek zijn, naar, op de gymnastiekles gaan of zijn; — ook i...

Lees verder
1870
2021-01-22
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gymnastiek

Gymnastiek (De) is eene stelselmatige ligchaamsoefening, welke de bevordering van spierkracht, behendigheid, gezondheid en schoonheid bedoelt. Zij maakte bij de Grieken van 600 tot 400 vóór Chr. een wezenlijk bestanddeel uit van het onderwijs; de twee andere deelen waren de grammatica en de muziek. Zij behoorde alzoo tot de onmisbare vakken. Het ge...

Lees verder