Wat is de betekenis van Guldensporenslag?

2024-07-25
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-25
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-07-25
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

guldensporenslag

Strijd in Vlaanderen in 1302 waarbij een ridderleger verslagen werd door een leger van stedelijk voetvolk.

2024-07-25
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Guldensporenslag

Guldensporenslag, benaming ontstaan in de 19e eeuw, voor de veldslag op 11.7.1302 op de Groeningekouter bij Kortrijk, tussen een Vlaams leger voetvolk en een Frans ridderleger onder leiding van Robrecht van Artois. De Vlamingen die na de → Brugse Metten vrijwel geheel Vlaanderen bevrijdden van de Franse bezetting, trokken naar de nog steeds bezette...

2024-07-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Guldensporenslag

benaming ontstaan in de 19e eeuw voor de slag tussen de opstandige Vlamingen en een Frans leger, op 11.7.1302 bij Kortrijk. Na de → Brugse Metten (18.5.1302) werd Vlaanderen, op de burchten van Kortrijk en Kassei na, bevrijd van de Franse bezetting. De Vlamingen trokken hun troepen, die vooral uit voetvolk samengesteld waren, samen rond Kortri...

2024-07-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Guldensporenslag

de slag bij Kortrijk (11 Juli 1302), waar de Vlaamse ambachtslieden onder Gwijde van Namen, Willem v. Gulik en J. v. Renesse het Franse ridderleger van Philips IV de Schone een grote nederlaag toebrachten. Zo genoemd vanwege de vele gouden sporen (omstreeks 4000) door de gesneuvelde ridders op het slagveld achtergelaten en door de Vlamingen in zakk...

2024-07-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GULDENSPORENSLAG

is de populaire benaming van de slag op de Groeningerkouter onder de muren van Kortrijk, waar, op 11 Juli 1302, een Frans leger werd verpletterd door de Vlamingen. Om de smaad der Brugse Metten (18 Mei 1302) te wreken en het in opstand gekomen Vlaanderen opnieuw te onderwerpen, had de Franse koning Philips IV de Schone een machtig leger onder bevel...

2024-07-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Guldensporenslag

11 Juli 1302 bij Kortrijk, waar het Fransche leger werd verslagen d/d Vlamingen, die 700 gouden sporen veroverden.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Guldensporenslag

m. slag op de Groeninger Kouter bij Kortrijk, waar de Vlamingen, o. a. onder Borluut, op 11 juli 1302 het Franse leger van Filips de Schone versloegen, en 20 000 doden op het slagveld achterbleven, waaronder 700 edelen, herkenbaar aan hun gulden sporen.

Gerelateerde zoekopdrachten