Wat is de betekenis van gulden?

2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gulden

gulden - Zelfstandignaamwoord 1. (numismatiek) de munteenheid op Curaçao en Sint Maarten, voorheen ook in andere landen In Nederland wordt niet meer met de gulden betaald. gulden - Bijvoeglijk naamwoord 1. vaak overdrachtelijk van goud vervaardigd ...

Lees verder
2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gulden

gulden - zelfstandig naamwoord uitspraak: gul-den 1. Nederlandse munt die 100 cent waard was ♢ dit boek kost maar tien gulden Zelfstandig naamwoord: gul-den de gulden de guldens ...

Lees verder
2003
2022-06-25
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

gulden

gulden - Munt van de Nederlandse Antillen en Suriname. Voormalige munt van Nederland.

1997
2022-06-25
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

gulden

zie wond.

1981
2022-06-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gulden

wettig betaalmiddel en rekeneenheid in Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname. De beide laatste hebben bijna de dubbele waarde van de Nederlandse gulden.

1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gulden

s., goune, pl. gounen; briefje van een —, goune-, gounsbriefke (it); een kostend, gounes.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gulden

I.bn., 1. (in litt. taal en in vaste verb.) gouden : zij aten uit gulden schalen; de slag der gulden sporen, Guldensporenslag, slag bij Kortrijk (11 Juli 1302) waar de Vlamingen het Fr. leger versloegen; — het Gulden Vlies, zie Vlies ; 2. verguld : een gulden lijst; met gulden letteren geschreven staan, (oneig.) o...

Lees verder
1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gulden

is de naam geweest voor vele munten in verschillende landen; zoals uit de naam blijkt, oorspronkelijk een gouden munt (goudguldens). De eerste goudgulden werd in Florence geslagen (ca 1250), vandaar de benaming florin. De Ned. Gulden vindt zijn oorsprong in de goudgulden, die hertog Albrecht in 1388 in Dordrecht liet slaan.

Lees verder
1939
2022-06-25
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Gulden

Eigenschap van middenweg. — Blijf, en vermenigvuldig U.

Lees verder
1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gulden

1. bn. (gouden; schitterend, inz. in lit. t. of gew.; fig. voortreffelijk, kostbaar enz.): de zon met haar gulden stralen; een gulden les; de gulden middelmaat; dat gulden boeksken, de Minnedichten van P. C. Hooft; zulk een spreuk is een gulden woord, kostelijk; gulden mis, R.-K. mis in de vroege ochtend op quatertemperwoensdag in de Advent; de gul...

Lees verder
1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gulden

zilveren eenheid in Ned., gew. 10 g, gehalte 0,72. De g. of florijn was langen tijd ook elders in gebruik, met verschillende waarde.

1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gulden

Gulden - Benaming voor gouden en zilveren munt, welke sinds de 13e eeuw in verschillende landen van Europa geslagen werd. De eerste gulden was een gouden munt (vandaar de naam) en werd te Florence in 1252 geslagen. Aan deze stad ontleent de gulden zijn Italiaanschen (Fiorino) en Franschen (florin) naam Florentijnsche Gulden.De eerste Ned. gulden we...

Lees verder
1916
2022-06-25
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Gulden

Munteenheid in Nederland. Gewicht 10 gram ; zilvergehalte 0.945.

1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gulden

Gulden - (bij afkorting veelal aangeduid als f of fl. (florijn). De rekeningseenheid van ons muntstelsel (art. 1 Muntwet 1901), zilveren munt met een gehalte van 0,945 en een wettelijk gewicht van 10 gram; de middellijn bedraagt 28 m.M. (art. 6). De beeldenaar is: op de voorzijde het borstbeeld des Konings (der Koningin), tot omschrift voerende die...

Lees verder
1910
2022-06-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gulden

Gulden - Eng, guilder, Fr. florin, fl„ D. Gulden. Oorspronkelijk een gouden munt van 240 goudpenningen. De goudgulden werd het eerst in Florence geslagen, in het jaar 1252, en werd naar zijn geboorteplaats Florino, Floren, Florencer, Florin genoemd.

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gulden

Het begrip gulden heeft 2 verschillende betekenissen: 1. gulden - GULDEN, bn gouden zij aten uit gulden schalen; de orde van het Gulden vlies, zie VLIES; — (fig.) de gulden eeuw, de gouden eeuw, zie GOUDEN; — (R. K.) de gulden Mis, plechtige Mis in den vroegen morgen van quartertemper, Woensdag van den advent; — vandaar ook de...

Lees verder
1870
2022-06-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gulden

Gulden (De), in het Latijn florenus, was oorspronkelijk dezelfde als de florijn (zie al daar), namelijk eene gouden munt, welke laatste, na het munten van zilveren guldens, den naam van goudgulden ontving. Volgens eene verordening van keizer Ferdinand I van 1559 moesten 72 goudguldens een mark goud van 18½ karaat bevatten, doch in de 17de eeuw werd...

Lees verder