Wat is de betekenis van Grotesk?

2023-09-25
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

grotesk

Grotesk is een term die wordt gebruikt om een bepaalde stijl van kunst of design te beschrijven die gekenmerkt wordt door extreme of onnatuurlijke kenmerken. De term kan ook worden gebruikt om een humoristische of satirische stijl te beschrijven, die opzettelijk overdreven of karikaturaal is. De term "grotesk" komt oorspronkelijk uit de a...

2023-09-25
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

grotesk

buitenissig, lachwekkend, bespottelijk uitspraak [gro-tesk] citaat “‘Zolang we een kerkhandboek hebben dat uitgaat van een bijbels godsbeeld, heb ik moeite de kritiek te begrijpen’, reageerde priester en kerkpoliticus Sofija Pedersen Videke. De kerk noemde het schokkend hoe snel dit groteske bericht zich had verspreid.” Br...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Grotesk?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

grotesk

grotesk - Bijvoeglijk naamwoord 1. op afschrikwekkende wijze buitenissig De crisis in de wereldeconomie neemt groteske vormen aan. Woordherkomst afgeleid van het Franse grotesque (met het achtervoegsel -esk)

2023-09-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

grotesk

grotesk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: gro-tesk 1. wonderlijk en buitensporig ♢ hij vertelde een grotesk verhaal Bijvoeglijk naamwoord: gro-tesk ... is grotesker dan ... de/het grote...

2023-09-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Grotesk

[Fr. grotesque, van lt. grottesca = antiek werk, van fantastische vorm, ontdekt in onderaardse ruimte te Rome] zonderling fantastisch, dwaas bespottelijk.

2023-09-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Grotesk

bespottelijk; zonderling

2023-09-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Grotesk

grillig van vorm, vreemd tot het bespottelijke toe.

2023-09-25
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Grotesk

wonderlijk; zonderling; grillig.

2023-09-25
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Grotesk

grotesk, wonderlijk, dwaas.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Grotesk

(<It.), bn. bw., zonderling en grillig van vorm : een groteske versiering; — buitensporig, door vreemde combinaties een wonderlijke, soms belachelijke indruk makend : groteske ideeën ; een groteske aanmatiging.

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Grotesk

(van Ital. grotta, grot), fantastisch, grillig, vreemd, spec. in zover het lelijke in dienst van een schoon kunstzinnig geheel wordt gesteld. Als ornament (groteske) vlakvulling van licht rankwerk met bizarre fabel wezens erdoor (Rafael in de Vaticaanse Loggia's).

2023-09-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

grotesk

Fr. grotesque, It. grotesco, 1. bn., bw. (grillig, vreemd, wonderlijk, phantastisch; koddig, lachwekkend): allerlei groteske gedaanten in de rotsen, een groteske figuur; hij schildert grotesk; 2. groteske, v. grotesken (It. pittura grottesca = soort schilderwerk: grillige figuur; vreemdsoortig beeldwerk van gedrochtelijke mensen- en dierengestalten...

2023-09-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

grotesk

wonderlijk, bespottelijk.

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Grotesk

1) grillig, fantastisch; 2) lettertype; 3) zonderlinge figuren, geschilderd of uitgehouwen op gr. wandvlakten.

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

grotesk

[It. grotesco, naar de vreemde figuren in de grotten van Titus’ termen] 1. bn. en bw. (-er, -st) fantastisch, grillig, vreemd, zonderling: -e figuren; schilderen. 2. v. (-en) drukletter die een moderne variatie is op de oude antiqua (M).

2023-09-25
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Grotesk

is een woord, dat welhaast gemaakt schijnt voor misverstand. Doordat het zo op groot en groots lijkt, verwart menigeen, die graag mooie woorden gebruikt, dit woord met b.v. het woord groots, dat eigenlijk precies het tegenovergestelde betekent. Want grotesk (het Franse woord grotesque, het Italiaanse grottesco, dat van grotta = grot komt) betekent...

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

grotesk

[ltal. grottesco], bn. en bw., zonderling en grillig van vorm: een groteske versiering; buitensporig, soms belachelijke indruk makend: een groteske aanmatiging; bespottelijk: een groteske figuur.

2023-09-25
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

grotesk

grotesk - wonderlijk; zonderling; belachelijk; „groteske”: kunstwerk; beeldhouwwerk, blijspel, verhaal, enz., waarin alles op zonderlinge en wonderlijke wijze wordt voorgesteld.

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Grotesk

ital. grottesco, fr. grotesque, grillig, phantastisch, lachwekkend, dwaas, onnatuurlijk. Ook een schilderstijl vol onnatuur, met teekeningen in den vorm van arabesken en allerlei grillige figuren, ontleend aan werkelijke of denkbeeldige wezens en voorwerpen.

2023-09-25
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Grotesk

zonderling, wonderlijk, grillig.