Wat is de betekenis van Grotesk?

2020
2022-01-24
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

grotesk

buitenissig, lachwekkend, bespottelijk uitspraak [gro-tesk] citaat “‘Zolang we een kerkhandboek hebben dat uitgaat van een bijbels godsbeeld, heb ik moeite de kritiek te begrijpen’, reageerde priester en kerkpoliticus Sofija Pedersen Videke. De kerk noemde het schokkend hoe snel dit groteske bericht zich had verspreid.” Br...

Lees verder
2019
2022-01-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

grotesk

grotesk - Bijvoeglijk naamwoord 1. op afschrikwekkende wijze buitenissig De crisis in de wereldeconomie neemt groteske vormen aan. Woordherkomst afgeleid van het Franse grotesque (met het achtervoegsel -esk)

Lees verder
2018
2022-01-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

grotesk

grotesk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: gro-tesk 1. wonderlijk en buitensporig ♢ hij vertelde een grotesk verhaal Bijvoeglijk naamwoord: gro-tesk ... is grotesker dan ... de/het grote...

Lees verder
1994
2022-01-24
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Grotesk

[Fr. grotesque, van lt. grottesca = antiek werk, van fantastische vorm, ontdekt in onderaardse ruimte te Rome] zonderling fantastisch, dwaas bespottelijk.

1993
2022-01-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Grotesk

bespottelijk; zonderling

1981
2022-01-24
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Grotesk

grillig van vorm, vreemd tot het bespottelijke toe.

1973
2022-01-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

grotesk

[ltal. grottesco], bn. en bw., zonderling en grillig van vorm: een groteske versiering; buitensporig, soms belachelijke indruk makend: een groteske aanmatiging; bespottelijk: een groteske figuur.

1955
2022-01-24
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Grotesk

wonderlijk; zonderling; grillig.

1950
2022-01-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Grotesk

(<It.), bn. bw., zonderling en grillig van vorm : een groteske versiering; — buitensporig, door vreemde combinaties een wonderlijke, soms belachelijke indruk makend : groteske ideeën ; een groteske aanmatiging.

1949
2022-01-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Grotesk

(van Ital. grotta, grot), fantastisch, grillig, vreemd, spec. in zover het lelijke in dienst van een schoon kunstzinnig geheel wordt gesteld. Als ornament (groteske) vlakvulling van licht rankwerk met bizarre fabel wezens erdoor (Rafael in de Vaticaanse Loggia's).

1937
2022-01-24
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

grotesk

Fr. grotesque, It. grotesco, 1. bn., bw. (grillig, vreemd, wonderlijk, phantastisch; koddig, lachwekkend): allerlei groteske gedaanten in de rotsen, een groteske figuur; hij schildert grotesk; 2. groteske, v. grotesken (It. pittura grottesca = soort schilderwerk: grillige figuur; vreemdsoortig beeldwerk van gedrochtelijke mensen- en dierengestalten...

Lees verder
1933
2022-01-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Grotesk

1) grillig, fantastisch; 2) lettertype; 3) zonderlinge figuren, geschilderd of uitgehouwen op gr. wandvlakten.

Lees verder
1928
2022-01-24
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Grotesk

is een woord, dat welhaast gemaakt schijnt voor misverstand. Doordat het zo op groot en groots lijkt, verwart menigeen, die graag mooie woorden gebruikt, dit woord met b.v. het woord groots, dat eigenlijk precies het tegenovergestelde betekent. Want grotesk (het Franse woord grotesque, het Italiaanse grottesco, dat van grotta = grot komt) betekent...

Lees verder
1898
2022-01-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Grotesk

GROTESK, bn. bw. fantastisch, grillig, wonderlijk eene groteske versiering. GROTESKEN, v. mv. grillige, fantastische figuren, krullen waarin dierenen menschengedaanten zijn verwerkt, die geschilderd of in beeldhouwwerk en pleister uitgevoerd worden.

1870
2022-01-24
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Grotesk

Grotesk noemt men de carricatuur van het verhevene, het bespottelijk-zonderlinge, den onzin eener onbeteugelde fantasie. Het groteske behoort in de kunst tot het laagkomieke. De schilders bestempelen fantastische versierselen met den naam van grotesken, welke men niet mag verwarren met arabesken. Het woord is afkomstig van het Ital aansche „grotta”...

Lees verder
1864
2022-01-24
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

grotesk

grotesk - grotesque, bn. wonderlijk, vreemdsoortig, grillig, zeer avontuurlijk