2019-07-19

Grootvaderlijk

GROOTVADERLIJK, bn. bw. van (iemands) grootvader, zooals een grootvader eigen is: grootvaderlijke manieren.