2020-01-24

Grootvaderlijk

GROOTVADERLIJK, bn. bw. van (iemands) grootvader, zooals een grootvader eigen is: grootvaderlijke manieren.

2018-08-20

Thouars

George Anne Christiaan Willem de Thouars, een Nederlandsch dichter, geboren te Denekamp den 13den Junij 1807, was officier tijdens de Belgische omwenteling en ontving in 1836 zijn ontslag. Hij leverde o.a.: „De ontruiming der citadél van Antwerpen, vaderlandsch dichtstuk (1833)”, — „Zriny of de dood voor vrijheid en vaderland, groot heroïsch treurspel (naar Körner, 1833)”, — „De blijmaar voor Oud-Nederland, lierzang (1833)”, — „Verwelkoming van mijn wapenbroeders bij hunne...

2018-12-06

Bolt

Bolt - (Jacob), opvolger in den boekhandel der wed. J. van Velzen te Groningen, waar hij van 1744—’77, „over ’t stadhuis in Lourens Coster”, ook als provincie- en akademie-drukker werkzaam was. Zeer waarschijnlijk waren Jan Hindrik en Leonard zijn zoons en opvolgers, die eerst (1779— ’87) gezamenlijk, later blijkbaar voor eigen rekening werkten; eerstgenoemde stierf in 1822, de laatste in 1806. Leonard gaf 9 Oct. 1787 het eerste nr. der Ommelandsche courant uit, den voorlooper van...

2017-12-04

onovergankelijk

onovergankelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. (grammatica) (van een werkwoord) zonder lijdend voorwerp waarop de werking van het werkwoord overgedragen wordt Normaal gesproken neemt een onovergankelijk werkwoord een onderwerp, een overgankelijk werkwoord een onderwerp en een lijdend voorwerp, en er zijn ook werkwoorden zoals wachten die naast een onderwerp een voorzetselvoorwerp nemen. 2. niet voorbij gaand, niet te overschrijden...