Wat is de betekenis van Grootste geheel getal?

1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Grootste geheel getal

Grootste geheel getal - Onder het g. g. g. van een getal x wordt verstaan het grootste geheele getal, dat kleiner dan of gelijk aan x is, in den regel aangegeven met [x]. Zoo is [7¾] = 7.