Wat is de betekenis van groothertog?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

groothertog

groothertog - Zelfstandignaamwoord 1. (adel) adellijke titel die hoger is dan die van hertog maar lager dan die van koning In Pussy volgen we Fracassus (van fracas: opschudding, rumoer, opstootje) van de wieg tot het begin van zijn politieke carrière, wanneer hij afrekent met een broekdragende feministe. Fr...

2024-07-18
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

groothertog

Rangtitel tussen koning en hertog, gevoerd door de regerende vorst van een groothertogdom. De aanspreektitel is Koninklijke Hoogheid. De niet-regerende, standsgelijke leden van het Huis van een groothertog voeren de titel hertog(in) of prins(es). In de Napoleontische tijd en kort daarna op het Wener Congres namen verscheidene soevereine hertogen in...

2024-07-18
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

groothertog

vorstelike titel.

2024-07-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Groothertog

m. (-en), titel van sommige vorsten : de Groothertog van Luxemburg.

2024-07-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Groothertog

titel van een souvereine vorst, in rang tussen hertog en koning.

2024-07-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GROOTHERTOG

is de titel van een souvereine vorst, die in rang direct na een koning is geplaatst. Cosimo I dé Medici (1519-1574) was de eerste regent, die deze titel van paus Pius V ontving (1567), doch eerst zijn zoon en opvolger Francesco zag die, wegens zijn huwelijk met een zuster van Maximiliaan II, door de keizer bekrachtigd (1575). De titel van ...

2024-07-18
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

groothertog

m. groothertogen (meer dan hertog: een vorstelijke titel): de groothertog van Luxemburg.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Groothertog

tot 1918 titel, meest door Napoleon I verleend, v/d vorsten der Duitsche staten Baden, Hessen, Mecklenburg, Sachsen-Weimar, Oldenburg. Thans nog slechts Luxemburg.