2019-10-23

Grondvlak

Het grondvlak is het oppervlak van het denkbeeldigezaagoppervlak, dat ontstaat bij het doorzagen van een boom op borsthoogte (1,3 m), met schors. Het opstandsgrondvlak, aangegeven in vierkante meter per hectare, is de som van de grondvlakken van de individuele bomen, en is een maat voor opstandsdichtheid

2019-10-23

grondvlak

grondvlak - zelfstandig naamwoord uitspraak: grond-vlak 1. het onderste vlak van iets ♢ op het grondvlak van cement werd een toren gebouwd Zelfstandig naamwoord: grond-vlak het grondvlak de grondvlakken het grondvlakje

2019-10-23

Grondvlak

GRONDVLAK, o. (-ken), ondervlak, bodemvlak van iets; — (meetk.) ondervlak of basis van een lichaam; — het vlak onder een gebouw dat met den beganen grond gelijk ligt; — (landmeetk.) situatieplan; — (ook) vergelijkingsvlak ten opzichte waarvan men de hoogte van verschillende punten aangeeft; — (vest.) vlak waarop achter eene borstwering, het geschut of de manschap komt te staan.

2019-10-23

grondvlak

grondvlak - Zelfstandignaamwoord 1. ondervlak, bodemvlak van iets 2. basis, grondslag Woordherkomst samenstelling van grond en vlak Antoniemen bovenvlak

2019-10-23

Grondvlak

Grondvlak - ➝Basis.