Wat is de betekenis van grondel?

Synoniemen van grondel

2020
2020-11-29
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

grondel

Het begrip grondel heeft 2 verschillende betekenissen: 1) riviergrondel. zoetwatervisje met een dikke kop en twee vergroeide borstvinnen dat tot de karperachtigen behoort; riviergrondel; grondeling. Hoort officieel niet tot de echte grondels (de vissenfamilie Gobiidae). 2) vis uit familie van grondels. vis behorende tot een sp...

Lees verder
1973
2020-11-29
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

grondel

m. (-s), (ook: grondeling) algemene naam voor vissen uit twee geheel verschillende groepen. ⓔ Met grondels worden aangeduid zowel de tot de -➝baarsachtigen behorende en gewoonlijk in zout of brak water voorkomende familie ➝grondels (ca. 800 soorten, vooral in warmere kustwateren), als een tiental soorten in het zoete water van gematigd Europa en Az...

Lees verder
1972
2020-11-29
ABC van de Hengelsport

Schrijver op Ensie

Grondel

Grondel - Een bekend ,bodemvisje’, deze Gobio gobio, die van 8—20 cm groot kan worden (het laatste is een uit¬zondering) en overal in ons land te vangen valt. Voor de Nederlandse hengelaar eigenlijk alleen van be¬lang als aasvisje. De grondel is her¬kenbaar aan de onderstandige bek en de vier baarddraden.

Lees verder
1971
2020-11-29
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Grondel

Grondel - Noordhollandse platbodem met rechte, vallende voorsteven en platte spiegel, diende oorspronkelijk voor visserij en transport van landbouwproducten op het Haarlemmermeer en had daarom een groot vrijboord. Oorspronkelijk voerden ze een spriettuig, sinds het begin van deze eeuw vaak een torentuig met losse broek en een kleine fok. Oorspronke...

Lees verder
1958
2020-11-29
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GRONDEL

(Fr.: grint, grindeling). Deze vis komt ook in Frl. in stilstaand zoet en zwak brak water voor. Geen marktwaarde.

Lees verder
1949
2020-11-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Grondel

(Gobius), klein (hoogstens 7 cm) visje, leeft langs de kusten, ook in zoet water. Enkele soorten in Nederland, niet van economisch belang.

1933
2020-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Grondel

Grondel - 1° De riviergrondel (Gobio fluviatilis) is een slank vischje van de fam. der karpers, hoogstens 15 cm lang, grijsgroen met donkeren rug en lichte onderzijde. In elken mondhoek is een voeldraad gezeten. De g. komt voor in geheel Midden en W. Europa, meestal in troepen bijeen op den bodem van stroomend water. 2° De zeegrondel (Gobi...

Lees verder
1916
2020-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Grondel

Grondel - 1) Gobio fluviatilis, visch uit de familie der Karperachtigen (Cyprinidae) met eindstandigen bek en een dikken voeldraad in elk der mondhoeken, lichaam lang gestrekt en tamelijk rond, met vrij groote schubben, kleur aan de rugzijde blauwachtig olijfgroen, zijden en buik blauwtot zilverachtig wit, met zwarte stippen en vlekken op de donker...

Lees verder
1898
2020-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Grondel

GRONDEL, m. (-s), (nat. hist.) zekere familie van zeevisschen, de gobii; de kleine grondel, de inheemsche soort dezer visschen (gobius minutus), ook meun of zeegrondel geheeten; — (ook) zeker zoetwatervischje dat tot de familie der karpervisschen behoort (cyprinus gobia of gobio fluviatilis), 15 cM. lang.

Lees verder
1870
2020-11-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Grondel

Grondel of grondeling (Gobio) is de naam van een visschengeslacht, hetwelk tot de familie der karpers en tot de afdeeling der Weekvinnige Buikvinnigen behoort. Het onderscheidt zich door 2 baarddraden aan den hoek van den mond, door groote schubben en door eene zeer weeke rugvin. De gewone grondeling (Cyprinus gobio) heeft een rond ligchaam en een...

Lees verder