Wat is de betekenis van Grondbelasting?

1973
2020-11-29
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

grondbelasting

v. (-en), belasting die van grondeigendom geheven wordt. (e) Grondbelasting is een van de oudste vormen van belastingheffen. Deze wordt echter in Nederland niet meer als rijksbelasting geheven. Bij de wet van 24.12.1970, Stb. 608, is de grondbelasting vervallen en vervangen door gemeentelijke →onroerendgoedbelastingen. Gedurende een overgangsp...

Lees verder
1916
2020-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Grondbelasting

Grondbelasting - 1) De grond is een van de oudste bronnen van belastingheffing. De reden hiervan is deels te zoeken in feodale toestanden, deels in de gemakkelijkheid en zekerheid van heffing eener grondbelasting. — Staatsrechtelijk wordt het woord grondbel. in ruimen zin gebruikt; zij treft niet alleen den grond, maar ook het daarop gebouwde. — Zi...

Lees verder
1910
2020-11-29
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Grondbelasting

Grondbelasting - wordt geheven in het algemeen van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen. Is alleen mogelijk, wanneer de huurwaarde of de belastbare opbrengst volgens vaste regelen is vastgesteld. Provinciën en gemeenten mogen opcenten op deze belasting heffen.

1898
2020-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Grondbelasting

GRONDBELASTING, v. (-en), belasting die van grondeigendom geheven wordt.

1870
2020-11-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Grondbelasting

zie Belasting.