2020-01-27

Groepsproces

Het groepsproces kan tijdens een focusgroepgesprek leiden tot onderdrukking van ‘werkelijke’ meningen en attituden. Dit kan aanleiding geven tot gekunstelde gedragingen. De deelnemers aan een focusgroeponderzoek kunnen als groep een negatieve houding ontwikkelen ten aanzien van de moderator, het onderwerp of de omgeving. Deze negatieve houding blokkeert een open, vrije discussie. Deelnemers uiten geen minderheidsstandpunten wanneer zij bang zijn om af te wijken van de meerderheid of wanneer...

2017-01-04

Intrapersoonlijke verschillen

Intrapersoonlijke verschillen zijn een mix van demografische, fysieke en persoonlijkheidskenmerken van deelnemers aan een focusgroeponderzoek die van invloed zijn op onder andere de interactie in het groepsproces.

2017-05-03

Sensitiviteitstraining

In de ruime zin omvat dit iedere vorm van training waarbij men probeert de leerling sensitiever - gevoeliger - te maken voor sociale processen waarbij deze betrokken is. Bij een dergelijke omschrijving vallen hier ook trainingen in het verkoopgesprek en trainingen in het beoordelingsgesprek onder. Tegenwoordig heeft de term een wat beperkter betekenis: het gaat dan om het sensitiveringsproces door iemand aan een groepsproces te laten deelnemen waardoor deze ervaart welk effect zijn gedrag en woo...

2017-01-12

zelfstandig leren

Leren door zelfstandig of samen met andere leerlingen iets te doen. Niet te verwarren met zelfstandig werken. Leerlingen zijn al van jongs af aan in staat om zelf nieuwe leerstof in zich op te nemen en te verwerken, zij hoeven niet alles door een leerkracht uitgelegd te krijgen. Ook samen met klasgenoten kunnen leerlingen ingewikkelde rekenproblemen oplossen en daarvan leren. Dat is stimulerend en motiverend. Zelfstandig en samenwerkend leren zijn essentiële onderdelen van het leren in de toeko...

2015-02-21

De prestatieklok of performanceklok

Als er signalen zijn dat je meer zaken op de automatische piloot uitvoert, dan is dit vaak een patroon waarbij de scherpte er langzaam vanaf gaat. Om te presteren moet er sprake zijn van scherpte, energie, inzet en drive. Met de prestatie- of performanceklok kun je analyseren waar je staat. De theorie van deze klok lijkt het beste te omschrijven als je kijkt naar momenten dat de klok op 5 voor 12 staat: het moment dat alles goed valt en een team successen viert. De valkuil is dat zowel de staf a...

2019-03-14

besluitvorming

besluitvorming - v., het geheel van overwegingen dat leidt tot de vorming van een besluit. De economie en de organisatieleer hebben zich al vroeg met de besluitvorming beziggehouden. Vooral in de VS ontwikkelde zich het begrip decision making. Men kan onderscheiden de individuele en collectieve besluitvorming. In het eerste geval speelt het proces zich voornamelijk af in de psyche van één persoon. In het tweede geval kan gesproken worden van een groepsproces of een maatschappelijk proces. Aanv...