Wat is de betekenis van Groep?

2023-11-29
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Groep

Een groep is de benaming voor personen, dieren, voorwerpen of zaken die tot eenzelfde soort of ras behoren en als zodanig worden herkend. Het woord groep wordt in verschillende contexten gebruikt. In onderwijsinstellingen wordt bijvoorbeeld van groepen gesproken: alle leerlingen van een bepaalde groep behoren immers bij elkaar omdat ze dezelfde les...

2023-11-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

groep

groep - Zelfstandignaamwoord 1. uit meerdere persoon|personen, dieren of eenheid|eenheden bestaand geheel Een groep Japanse toeristen stond volop foto's te nemen. 2. (elektrotechniek) deel van een installatie dat afzonderlijk is beveiligd groep - Werkwoord 1. eerste persoon...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

groep

groep - zelfstandig naamwoord 1. aantal mensen, dieren of dingen die bij elkaar horen ♢ ik zag een groep mensen aankomen 1. gooi het maar in de groep [vertel het maar, dan praten we er met zijn allen over]...

2023-11-29
Jargon & Slang van Wielrenners

Marc De Coster (2017)

Groep

Groep - 'de grote groep': het peloton. 'De groep Kelly' enz.: groep renners genoemd naar de belangrijkste renner in deze groep.

2023-11-29
Brabants Handwoordenboek

Prof. dr. Jos Swanenberg (2015)

groep

(zn) mestgoot achter de koeien TM, HP, WB.

2023-11-29
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Groep

Groep juridisch zelfstandige ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding.

2023-11-29
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

groep

(de; -en) - 2-4 spelers aangewezen door de commissie om in een strokeplay wedstrijd samen te spelen op dezelfde starttijd, syn. match. → flight, partij

2023-11-29
Organisatie en Management ABC

Jos Marcus & Nick van Dam (2007)

Groep

Twee of meer mensen die bewust met elkaar samenwerken om bepaalde doelen te realiseren.

2023-11-29
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Groep

Een verzameling van onderling afhankelijke mensen die een besef van een gemeenschappelijke identiteit hebben.

2023-11-29
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Groep

Verzameling van minimaal twee mensen met drie kenmerken: - een gemeenschappelijk doel (groepsdoel); - een bepaalde structuur (groepsstructuur); - een bepaalde cultuur (groepscultuur). Er zijn formele groepen (groepen met een officiële status) en informele groepen (groepen die spontaan zijn ontstaan op basis van vriendschap of een gemeenschapp...

2023-11-29
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Groep

Groep van juridisch zelfstandige ondernemingen die een economische eenheid vormen en organisatorisch verbonden zijn.

2023-11-29
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Groep

1. ergens de - aan hebben, ergens een hekel aan hebben. Ook als afwerend antwoord op de vraag ‘Doe jij dit even?’: ‘Ja, de groep!’ In deze slanguitdr. is groep wellicht een verbastering van Frans croup ‘kroep’, een ziekte die gepaard gaat met een benauwde hoest, 2. in de - gooien, zijn problemen met anderen bespreken. Gooi het maar in de groep! M...

2023-11-29
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

groep

groep - Verzameling van soortgenoten die minstens tijdelijk te samen blijven en meer interacties met elkaar hebben dan met andere soortgenoten.

2023-11-29
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Groep

Een groep is In de sociologie een enger begrip dan in het algemeen spraakgebruik: een eenheid van personen die vrij frequente en regelmatige interactie hebben en die onderling in een min of meer definitieve positieverhouding staan ten opzichte van elkaar; deze eenheid beschikt bovendien over waarden en normen die het gedrag der leden regelen, altha...

2023-11-29
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

groep

In engere zin: twee (of meer) mensen bij wie sprake is van interdependentie (het gedrag van de één beïnvloedt het gedrag van de ander) en/of het hebben van een gemeenschappelijk belang, ideaal of ideologie. In bredere zin: een verzameling individuen die overeenkomstige eigenschappen bezitten, en/of een gemeenschappelijk belang, i...

2023-11-29
Psychologie en Sociologie

Ella Wijsman (1992)

Groep

Begrensde eenheid van twee of meer personen die (in zekere mate) van elkaar afhankelijk zijn, gemeenschappelijke uitgangspunten, doelen of waarden hebben en elkaar wederzijds beïnvloeden.

2023-11-29
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Groep

Elke verzameling van twee of meer individuen, die zich bewust zijn van psychologische banden in termen van gemeenschappelijke waarden, en die directe sociale relaties met elkaar onderhouden ter zake van wederzijdse, interdependente belangen. Deze omschrijving slaat op de zogenaamde kleine groep (small group).

2023-11-29
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Groep

F.L. Zie: ➝ Tweede Wereldoorlog 3

2023-11-29
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

groep

zie: klasse.

2023-11-29
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Groep

of grup is een goot achter de veestanden, waarin het vee de mest en urine deponeert. de g. heeft meestal een breedte van 0,60 m. T.o.v. de veestand, welke gewoonlijk hoger ligt dan de mestgang, is de g. 0.40 à 0,45 m diep. t.o.v. de mestgang is de diepte 0,20 à 0,25 m. De bodem van de g. helt in de breedterichting naar de mestgang. in...