Wat is de betekenis van Groep?

2021
2022-11-30
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Groep

Een groep is de benaming voor personen, dieren, voorwerpen of zaken die tot eenzelfde soort of ras behoren en als zodanig worden herkend. Het woord groep wordt in verschillende contexten gebruikt. In onderwijsinstellingen wordt bijvoorbeeld van groepen gesproken: alle leerlingen van een bepaalde groep behoren immers bij elkaar omdat ze dezelfde les...

Lees verder
2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

groep

groep - Zelfstandignaamwoord 1. uit meerdere persoon|personen, dieren of eenheid|eenheden bestaand geheel Een groep Japanse toeristen stond volop foto's te nemen. 2. (elektrotechniek) deel van een installatie dat afzonderlijk is beveiligd groep - Werkwoord 1. eerste persoon...

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

groep

groep - zelfstandig naamwoord 1. aantal mensen, dieren of dingen die bij elkaar horen ♢ ik zag een groep mensen aankomen 1. gooi het maar in de groep [vertel het maar, dan praten we er met zijn allen over]...

Lees verder
2017
2022-11-30
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Groep

Groep - 'de grote groep': het peloton. 'De groep Kelly' enz.: groep renners genoemd naar de belangrijkste renner in deze groep.

2017
2022-11-30
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

groep

groep - Verzameling van soortgenoten die minstens tijdelijk te samen blijven en meer interacties met elkaar hebben dan met andere soortgenoten.

2015
2022-11-30
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Groep

Groep juridisch zelfstandige ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding.

2009
2022-11-30
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

groep

(de; -en) - 2-4 spelers aangewezen door de commissie om in een strokeplay wedstrijd samen te spelen op dezelfde starttijd, syn. match. → flight, partij

Lees verder
2007
2022-11-30
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Groep

Een verzameling van onderling afhankelijke mensen die een besef van een gemeenschappelijke identiteit hebben.

2007
2022-11-30
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Groep

Twee of meer mensen die bewust met elkaar samenwerken om bepaalde doelen te realiseren.

2005
2022-11-30
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Groep

Groep van juridisch zelfstandige ondernemingen die een economische eenheid vormen en organisatorisch verbonden zijn.

1998
2022-11-30
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Groep

1. ergens de - aan hebben, ergens een hekel aan hebben. Ook als afwerend antwoord op de vraag ‘Doe jij dit even?’: ‘Ja, de groep!’ In deze slanguitdr. is groep wellicht een verbastering van Frans croup ‘kroep’, een ziekte die gepaard gaat met een benauwde hoest, 2. in de - gooien, zijn problemen met anderen bespreken. Gooi het maar in de groep! M...

Lees verder
1994
2022-11-30
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Groep

Een groep is In de sociologie een enger begrip dan in het algemeen spraakgebruik: een eenheid van personen die vrij frequente en regelmatige interactie hebben en die onderling in een min of meer definitieve positieverhouding staan ten opzichte van elkaar; deze eenheid beschikt bovendien over waarden en normen die het gedrag der leden regelen, altha...

Lees verder
1993
2022-11-30
NIMA

Nima marketing lexicon

Groep

In engere zin: twee (of meer) mensen bij wie sprake is van interdependentie (het gedrag van de één beïnvloedt het gedrag van de ander) en/of het hebben van een gemeenschappelijk belang, ideaal of ideologie.

1992
2022-11-30
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Groep

Begrensde eenheid van twee of meer personen die (in zekere mate) van elkaar afhankelijk zijn, gemeenschappelijke uitgangspunten, doelen of waarden hebben en elkaar wederzijds beïnvloeden.

1991
2022-11-30
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Groep

Elke verzameling van twee of meer individuen, die zich bewust zijn van psychologische banden in termen van gemeenschappelijke waarden, en die directe sociale relaties met elkaar onderhouden ter zake van wederzijdse, interdependente belangen. Deze omschrijving slaat op de zogenaamde kleine groep (small group).

1991
2022-11-30
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Groep

F.L. Zie: ➝ Tweede Wereldoorlog 3

1990
2022-11-30
BDI

BDI terminologie

groep

zie: klasse.

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

groep

v./m. (-en), (ook: grup), de gemetselde goot in de stal achter de koeien, waarin de uitwerpselen worden opgevangen.

Lees verder
1954
2022-11-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Groep

of grup is een goot achter de veestanden, waarin het vee de mest en urine deponeert. de g. heeft meestal een breedte van 0,60 m. T.o.v. de veestand, welke gewoonlijk hoger ligt dan de mestgang, is de g. 0.40 à 0,45 m diep. t.o.v. de mestgang is de diepte 0,20 à 0,25 m. De bodem van de g. helt in de breedterichting naar de mestgang. in...

Lees verder
1952
2022-11-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Groep

1. s., keppel, espel, kloft, klobke (it); (afdeling), skift (it); (aantal landarbeiders onder opziener), binde, keppel, bom. 2. s.; (in stal), groppe.

Lees verder