Wat is de betekenis van Groene energie?

2019
2021-10-16
Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het Nederlands.

groene energie

groene energie, energie die op een relatief milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Groene stroom is een vorm van groene energie, die weer bestaat uit verschillende varianten met ieder een eigen kleur: witte stroom is stroom die wordt opgewekt door waterkracht; gele stroom wordt opgewekt uit urine en blauwe stroom wordt opgewekt door het op verme...

Lees verder
2016
2021-10-16
Redactie Ensie

Groene energie begrippen omschreven

Groene energie

Groene energie wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen en is hiermee de tegenhanger de zogenaamde grijze energie, die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Er zijn tal van bronnen voor groene energie. In Nederland wordt met name gebruik gemaakt van energie uit wind, zon, water en de verbranding van biomassa. De meeste energie in Nederland wo...

Lees verder
1985
2021-10-16
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Groene energie

Benaming voor allerlei methoden om energie te winnen uit planten. Alcohol die gewonnen wordt uit suikerriet, wordt in Brazilië b.v. op grote schaal gebruikt als brandstof voor automotoren. De praktische toepassing van groene energie is nog zeer beperkt, o.a. doordat er nog geen erg efficiënte gistingsprocessen bestaan om alcohol te verkri...

Lees verder
1984
2021-10-16
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

groene energie

energie die gewonnen wordt uit speciaal daarvoor gekweekte gewassen. Van die gewassen, waartoe o.a. suikerriet, cassave en maïs worden gerekend, worden de suiker, het zetmeel, eventueel ook de cellulose enz. gebruikt voor de produktie van brandstof (b.v. ethanol). In Brazilië heeft de produktie van suikerriet voor dit doel, als gevolg van...

Lees verder