Synoniemen van Groen

2019-10-23

Groen

Groen is een kleur die voorkomt uit de primaire kleuren blauw en geel. Omdat deze kleur gemengd wordt met twee andere kleuren wordt het een secundaire kleur genoemd. In de natuur is de kleur groen een van de meest voorkomende. Daarom is het ook niet vreemd dat psychologen deze kleur omschrijven als rustgevend, de kleur van de vrede en vruchtbaarheid. Dit kan ook weer verklaren dat politieke partijen deze kleur gebruiken, zowel in hun logo als in de naam. Denk bijvoorbeeld aan GroenLinks, een p...

2019-10-23

Groen

1. -e vingers hebben,talent hebben voor plantenverzorging. Van succesvolle tuiniers zegt men dat ze een groene hand, een groene duim of groene vingershebben. De uitdr., die ontleend werd aan het Engels (to have green fingers),refereert wellicht niet aan de kleur van de huid, maar aan de deskundigheid van de handen, waardoor planten beter gaan groeien. En dan wil je mij even komen vertellen hoe ik mijn groene vingers moet laten wapperen. (Jan Wolkers: De perzik van onsterfelijkheid, 1980) Ik he...

2019-10-23

groen

Niet kwetsbaar. Zie ook: rood

2019-10-23

groen

groen - Zelfstandignaamwoord 1. (kleur) de kleur tussen geel en blauw Dit groen lijkt wel erg donker. groen - Bijvoeglijk naamwoord 1. (kleur) de kleur groen hebbend Dat is een groene vlag. 2. ecologisch verantwoord, milieuvriendelijk Hij wil alleen maar groene benzine en groene stroom gebruiken. 3. onervaren, nieuw

2019-10-23

groen

groen - zelfstandig naamwoord 1. de kleur groen ♢ het groen in dit schilderij gaat erg naar het geel toe 1. paling in het groen [gestoofde paling in kervelsaus] Zelfstandig naamwoord: groen het groen

2019-10-23

Groen

Groen is eene uit blaauw en geel zamengestelde kleur, welke naar hare verschillende schakéringen onder verschillende namen — licht- en donkergroen, grasgroen, appelgroen, olijfgroen enz. — voorkomt. Het groen, door de schilders gebezigd, is óf een mengsel van geel en blaauw (bijvoorbeeld van Berlijnsch blaauw en chromaatgeel) óf eene zelfstandige groene verwstof, zooals berggroen, groenaarde enz. De groene verwstoffen zjjn veelal koperpraeparaten. Daartoe behooren: De neutrale groenspaan,...

2019-10-23

Groen

Groen - 1) kleur van dat deel van het spectrum, dat gelegen is tusschen de golflengten 540 μ.μ. en 490 μ.μ. Een g. kleur kan in het algemeen ook verkregen worden door een gele en een blauwe kleur te vermengen, in welk geval het g. het minst geabsorbeerd wordt. — 2) in de wapenk. wordt g. bij graveering aangewezen door schuine lijnen van rechter bovennaar linkerbenedenhoek.

2019-10-23

Groen

Groen - zie A. M. Koen.

2019-10-23

groen

groen - Kleur die dat deel van het spectrum weergeeft dat zich tussen blauw en geel in bevindt, met een golflengte tussen 520 en 570 nanometer. De term kan verwijzen naar alle in helderheid en verzadiging variërende kleurschakeringen binnen deze groep kleuren. Een voorbeeld van de kleur groen in de natuur is de kleur van groeiend gras. Groen is een secundaire pigmentkleur (ontstaan door vermenging van geel en blauw) en is een van de drie additieve primaire kleuren.

2019-10-23

Groen

Groen - 1° (landb.) → Herfstknollen. 2° (Liturgie) → Kleuren (liturg.).

2019-10-23

groen

dom; onnozel. Er zijn nog wel groene gosers onder de prinserij.

2019-10-23

groen

groen - (argot), onnoozel; „groene deken”:het gras; „groentjes”: onervaren jongens.