Wat is de betekenis van groeistad?

2023-12-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Groeistad

v./m. (-steden), gemeente die binnen het beleid van spreiding van economische activiteiten door de Nederlandse regering is aangewezen sneller dan vroeger te groeien. (e) Gedurende een bepaalde periode moeten er meer woningen worden gebouwd dan waartoe de regionale natuurlijke bevolkingsgroei aanleiding geeft. Daarbij worden door subsidiemaatregelen...

2023-12-02
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

groeistad

stad of kleinere kern waarvan het nodig geacht wordt dat die een groei doormaakt die sterker is dan uit behoeften van de stad zelf of de streek eromheen voortkomt. Aanleiding tot die versterkte groei is meestal een combinatie van doelstellingen, zoals het bevorderen van een evenwichtig stadsgewest, het tegengaan van suburbanisatie, het verminderen...