Wat is de betekenis van Grisaille?

2017
2021-07-29
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Grisaille

Een grisaille of 'grauwtje' is een schilderij dat alleen in zwart en wit is geschilderd. Door vermenging ontstaan allerlei nuances. Het is dus een schilderij 'en grisaille', in grijstinten. In de Middeleeuwen werden grisailles buiten op de zijluiken van altaarstukken geschilderd. Het was de bedoeling om er beeldhouwwerk mee te suggereren. Omstreeks...

Lees verder
2004
2021-07-29
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Grisaille

Ook grauwtje of witje. Schilderstuk waarin met verschillende tinten van één kleur de suggestie van een reliëf of beeldhouwwerk wordt gewekt. Vaak in tinten grijs, soms ook bruin.

2004
2021-07-29
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Grisaille

Een grisaille is een monochrome schildering, bijvoorbeeld in witte, grijze en zwarte tinten.

2002
2021-07-29
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

grisaille

Grisaille is een: 1) schildering in zwart, wit en grijze toonverschillen (zie toon (2)), meestal als suggestie van beeldhouwwerk en reliëfs; 2) zijde waarin tralie-achtige lichte en donkere draden geweven zijn.

1994
2021-07-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Grisaille

[Fr., van gris = grijs] schilderwerk in één kleur maar in diverse tinten, meestal grijs op grijs.

1993
2021-07-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Grisaille

schildering in tinten; zijden stof

1990
2021-07-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

grisaille

grisaille - Het schilderen van beeltenissen in monochrome, meestal grijze tinten; wordt gebruikt in schilderijen, gebrandschilderd glas, emailles en op keramiek en andere objecten.

1973
2021-07-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

grisaille

[→Fr. gris, grijs], v./m./o. (-s), 1. (ook: grauwtje), schilderwerk waarbij men tinten enkel toon op toon aanbrengt (e); ook schilderij dat afgewerkt is met witte, zwarte of grijze verf; 2. glasverf die in de glasschildertechniek gebruikt wordt om schaduwen te leggen; 3. glasschildering waarin, behalve grisaille, ook nog zilvergeel wordt geb...

Lees verder
1970
2021-07-29
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Grisaille

(Fr.), schildertechniek in grijze monochromie.

1955
2021-07-29
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Grisaille

schildering in één kleur met toonschakeringen, bijv. grijs in grijs ; ook : pruik van donker en licht haar.

1950
2021-07-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Grisaille

(Fr.), o. en v. (-s), 1. schilderwerk waarbij men alleen tinten aanbrengt, meest grijs op grijs, maar ook bruin op bruin enz.; 2. pruik van dooreengemengd blond en bruin haar; 3. losse zijden stof, uit witte en zwarte draden geweven.

Lees verder
1949
2021-07-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Grisaille

(Fr.), schilderwijze in verschillende nuances van éénzelfde kleur, meest grijs (gris) in grijs. Ook naam gegeven aan de zeestukken van de Van de Velde’s, Salm e.a. met de pen getekend op plamuurlaag.

1948
2021-07-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

grisaille

(Fr.) v. grijs op grijs, getekende voorstelling.

1933
2021-07-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Grisaille

1) schilderen in toon op toon, gewoonlijk grijs op grijs, waardoor een reliëfachtig beeld ontstaat; 2) lichte zijden stof. geweven uit zwarte en witte draden.

Lees verder
1933
2021-07-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Grisaille

Grisaille - schildering in één grijze, of nauwelijks genuanceerde grijze tint. De g. treft men alreeds aan bij de miniaturen, die oude hss. versieren, maar vooral in de 17e en 18e e. komt een andere wijze van g.schilderen in zwang, nl. als paneel vulling in wandbetimmeringen, boven kamerdeuren enz., waarbij dan menigmaal een nabootsin...

Lees verder
1916
2021-07-29
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Grisaille

Schilderij in witte en zwarte kleuren, mengsel van wit en grijshaar voor pruiken.

1916
2021-07-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Grisaille

Grisaille - Hieronder verstaat men het schilderen in enkel toon op toon, bijv. grijs, bruin en wit, waardoor het voorgestelde veelal den indruk vermag te wekken van reliefs. De meeste bekende voorbeelden uit de 15e eeuw zijn de Johannesfiguren aan het Gentsche altaar der Gebroeders van Eyck, die als steenen beeldhouwwerken in hun nissen schijnen te...

Lees verder
1898
2021-07-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Grisaille

GRISAILLE, v. (-s), schilderwerk waarbij men alleen grijze tinten aanbrengt; —pruik van dooreengemengd blond en bruin haar.

Lees verder