Wat is de betekenis van Grief?

2024-07-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-21
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

grief

betekenis bezwaar, klacht, reden tot ontevredenheid uitspraak [grief] citaat "Mede naar aanleiding van de grieven van het comité bundelde de waarnemend nationale ombudsman Frank van Dooren eenentwintig klachten van burgers die door het comité werden aangedragen en die op zijn verzoek door de onafhankelijke klachtencommissie moe...

2024-07-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

grief

grief - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van grieven ♢ Ik grief 2. gebiedende wijs van grieven grief! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van grieven grief je?

2024-07-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

grief

grief - zelfstandig naamwoord 1. woorden waarmee je zegt dat het niet goed is ♢ hij heeft zijn grief naar voren gebracht Zelfstandig naamwoord: grief de grief de grieve het grie...

2024-07-21
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Grief

Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd.

2024-07-21
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Grief

Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd tegen een uitspraak.

2024-07-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Grief

[v. Fr. grever = zwaar beladen, van Lat. gravare = bezwaren, van gravis; zie gravamen] reden tot klagen, bezwaar; ook: leed of belediging {vgl. iem. grieven).

2024-07-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Grief

(grieve) bezwaar; smartelijke ervaring (vero.)

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-21
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Grief

In het Middelnederlands had het woord grief de betekenissen: leed, pijn, droefheid, krenking, letsel. Op het ogenblik verstaat men er onder: de reden die iemand heeft om misnoegd te zijn over iets, de grond van zijn wrok, al datgene wat men iemand euvel duidt of kwalijk neemt. Het Nederlandse en ook het Engelse woord grief zijn ontleend aan het Fra...