Wat is de betekenis van Grief?

2023-05-30
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

grief

betekenis bezwaar, klacht, reden tot ontevredenheid uitspraak [grief] citaat "Mede naar aanleiding van de grieven van het comité bundelde de waarnemend nationale ombudsman Frank van Dooren eenentwintig klachten van burgers die door het comité werden aangedragen en die op zijn verzoek door de onafhankelijke klachtencommissie moe...

Lees verder
2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

grief

grief - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van grieven ♢ Ik grief 2. gebiedende wijs van grieven grief! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van grieven grief je?

Lees verder

Direct toegang tot alle 18 resultaten over Grief?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

grief

grief - zelfstandig naamwoord 1. woorden waarmee je zegt dat het niet goed is ♢ hij heeft zijn grief naar voren gebracht Zelfstandig naamwoord: grief de grief de grieve het grie...

Lees verder
2023-05-30
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Grief

Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd.

2023-05-30
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Grief

Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd tegen een uitspraak.

2023-05-30
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Grief

[v. Fr. grever = zwaar beladen, van Lat. gravare = bezwaren, van gravis; zie gravamen] reden tot klagen, bezwaar; ook: leed of belediging {vgl. iem. grieven).

2023-05-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Grief

(grieve) bezwaar; smartelijke ervaring (vero.)

2023-05-30
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Grief

In het Middelnederlands had het woord grief de betekenissen: leed, pijn, droefheid, krenking, letsel. Op het ogenblik verstaat men er onder: de reden die iemand heeft om misnoegd te zijn over iets, de grond van zijn wrok, al datgene wat men iemand euvel duidt of kwalijk neemt. Het Nederlandse en ook het Engelse woord grief zijn ontleend aan het Fra...

Lees verder
2023-05-30
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Grief

grief, klacht; bezwaar; faire grief à qn. de qc., iemand iets euvel duiden.

2023-05-30
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

grief

droefheid; verdriet, leed, kommer, smart, hartzeer; come to grief, een ongeluk krijgen, verongelukken; een val doen; de nek breken; mislukken, stranden, schipbreuk lijden (op on, over).

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Grief

GRIEVE, v. (grieven), 1. smartelijke ervaring, kwelling, ergernis: het gedrag van zijn zoon is hem een dagelijkse grief; 2. krenking, belediging van iemands tederste gevoelens: het verkopen der voorvaderlijke bezittingen was de hardste grief zijn eerzucht aangedaan ; 3. (de gewone bet.) bezwaar dat men tegen iem. of iets heeft: di...

Lees verder
2023-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

grief

I (gri:f) v. (grieven; -je) [Fr. < Lat. gravis, zwaar] I. Eig. 1. wat het gemoed bezwaart nl. a. kommer, leed. b. krenking, belediging. 2. bezwaar tegen iemand of iets. met het bijdenkbeeld van onaangename aandoening : grieven tegen een voorstel; billijke, gegronde, rechtmatige grieven; gewaande, vermeende, voorgewende grieven. Syn. → b...

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

grief

v./m. (grieven), 1. smartelijke ervaring, kwelling, ergernis: het gedrag van zijn zoon is hem een dagelijkse 2. krenking, belediging van iemands tederste gevoelens; 3. (de gewone betekenis) bezwaar dat men tegen iemand of iets heeft: dit zijn mijn voornaamste grieven tegen het voorstel, m.n. voor de bezwaren die in hoger beroep tegen het vonnis i...

Lees verder
2023-05-30
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Grief

van 't Fr. grief = smaad en dit van ’t Lat. gravis = zwaar, moeilijk. Zie citaat bij Vrede.

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Grief

GRIEF, GRIEVE, v. (grieven), (thans ongewoon) leed, kommer bezint eer gij begint; de grieve volgt de grap; — smartelijke ervaring, kwelling, ergernis het gedrag van zijn zoon is hem eene dagelijksche grief; — krenking, beleediging van iemands teederste gevoelens het verkoopen der voorvaderlijke bezittingen was de hardste grief zijne ee...

Lees verder
2023-05-30
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Grief

zie Bedenking.

2023-05-30
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Grief

Grief, v. (...ven), smart, hartzeer; bezwaar, reden van beklag.

2023-05-30
Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Corneel (van) Kiel (1573)

Grief

fland. Graue, asperum, malum, incommodum, modestia, nocumentum, dolor gal. grief gref: ang. griefe.

Lees verder