Wat is de betekenis van Grensoverschrijdend geschil?

2003
2022-12-01
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Grensoverschrijdend geschil

[elektriciteit] Het betreft geschillen ‘met betrekking tot de betrokken contracten en onderhandelingen, […] met name die betrekking hebben op contracten, onderhandelingen en weigering van toegang of aankoop’, met een grensoverschrijdend karakter (artikel 20, derde lid, Elektriciteitsrichtlijn). In het geval van een grensoverschr...

Lees verder