Wat is de betekenis van grens?

2024-02-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

grens

(1925) (Barg.) gezicht, tronie. • Hij zou met die krengdooie pleingasten, dat vieze broedsel knokken, zoo snel en vermetel als er lust in zijn knuisten jeukte en hun grens murw slaan als een doorweekt graszodetje. (Israël Querido: De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 4: Mooie Karel. 1925) • Grens, gezicht. 'Daar lag hij...

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

grens

grens - Zelfstandignaamwoord 1. een al dan niet denkbeeldige scheidingslijn . De grens tussen twee stroomgebieden. 2. de raaklijn tussen twee landen Als we geluk hebben kunnen we morgen de Poolse grens bereiken. 3. (figuurlijk) uiterste mate (b...

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

grens

grens - zelfstandig naamwoord 1. scheidingslijn tussen twee landen ♢ bij de grens liet ik mijn paspoort zien 1. je grenzen kennen [weten tot hoever je kunt gaan] 2. een natuurli...

2024-02-25
Jargon & Slang van Politieagenten en rechercheurs

Marc De Coster (2017)

Grens

Grens - een aangehoudene over de grens trekken (euf.): hem ietwat hardhandig moeten aanpakken alvorens hij meewerkt bij een verhoor. Aangehoudenen die gemakkelijk meewerken gaan er met boter en suiker in.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans (2014)

grens

(< grijns), tronie, gezicht: Hij zou met ... dat vieze broedsel knokken ... en hun grens murw slaan als een doorweekt raszodetje, QUERIDO 4, 11.

2024-02-25
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

grens

→ bound, boundary, baan, buiten de baan

2024-02-25
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Grens

Plaats waar het ene land ophoudt en het andere begint.

2024-02-25
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Grens

Hier wordt paal en perk gesteld aan ons eigen ik. Vaak symboliseert het beeld ook een beperking van onze levensstandaard. Gaan we een grens over, dan begint voor ons een nieuwe levensperiode, waarbij andere symbolen kunnen verduidelijken of deze verandering positief kan worden uitgelegd. In het geheim de grens overgaan, verduidelijkt de wens van de...

2024-02-25
Droom lexicon

G. Senger (1985)

Grens

U moet of wilt een cesuur of onderbreking op uw levenspad overschrijden. De droom roept een grensstation, een slagboom, een douane- of passencontrole op om deze situatie aanschouwelijk voor te stellen. Heeft u uw bagage bij zich? Zitten daar verboden spullen in? Is uw paspoort in orde? Beheerst u de taal die aan de andere kant van de grens gesproke...

2024-02-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Grens

de scheidingslijn tussen twee landen, provincies of gemeenten. Natuurlijke grenzen zijn bergketens, rivieren, moerassen en de zee. Staatkundige grenzen worden door overeenkomst tussen de staten vastgesteld.

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

grens

skeidingslyn; soom; beperking, perk; gegrens, lê langs; naby kom; huil.

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Grens

s., grins, skied, swette.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Grens

v. (grenzen), 1. door palen of op andere wijze aangeduide lijn die het ene stuk land van het andere scheidt, akkerscheiding: waar een sloot twee erven scheidt, loopt de grens ter halver sloot; — in ’t bijz. lijn die het gebied van staten, volken, gemeenten enz. naar een zijde bepaalt; in het mv. de lijnen die zo’n gebied in...

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GRENS

(1), (van het Slavische woord graniza), noemt men het einde van een zaak, het punt of de plaats, waar deze eindigt. De grens van een stuk land Vormen de lijnen waardoor dit stuk van het omringende deel der aardoppervlakte wordt gescheiden. In de westelijke helft van Nederland wordt zij veelal door water (sloten) aangeduid, elders meestal doo...

2024-02-25
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Grens

Politiek ezelsbrugje om incidenten te verkrijgen.

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

grens

v. grenzen (scheidingslijn, afpaling, akker scheiding; uiterste kant; einde, eindpaal): een bergketen, een rivier, een zee is een natuurlijke grens; een staatkundige grens; zegsw. over de grenzen gezet, uit het land verwijderd; fig. de grenzen overschrijden (of: te buiten gaan), te ver gaan; geen grenzen kennen, alle maat te buiten gaan; de grenzen...

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Grens

Grens. - 1° In het Volkenrecht geeft g. de afsluiting aan van het gebied van een staat; niet noodzakelijk is, dat daaraan een andere staat aansluit, wat niet geschiedt, indien de zee de g. aangeeft. Men spreekt van natuurlijke g., bijv. bij de zee, gebergte, rivieren, van kunstmatige en van mathematische, in welk geval als grenslijn genomen is...

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

grens

v. (grenzen; -je) I. Eig. 1. Algm. scheidingslijn : de van een land ; een rivier is een natuurlijke -; politieke, staatkundige grenzen; de Nederlandse, Duitse -; iemand over de grenzen brengen, zetten, hem uit het land verwijderen ; iemand over de grenzen helpen, zijn vlucht bevorderen. 2. Inz. grens waarbuiten iets bepaalds niet meer voorkomt :...

2024-02-25
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Grens

Ieder van jullie kent natuurlijk dit woord, dat zoveel betekenissen heeft, maar in al die betekenissen wil grens steeds zeggen: scheiding. Op de grens van licht en donker b.v.; op de grens van het geoorloofde, dus op de scheiding van wat toelaatbaar en niet toelaatbaar is. De grens tussen twee landen is toch ook een scheiding, niet? Soms spreekt me...

2024-02-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Grens

Grens - is in ’t algemeen een scheiding tusschen staten en, evenals de staten zelf, aan verandering onderhevig. Het zijn meest min of meer breede strooken, ook zelfs al staan op de kaart ze als lijnen aangegeven. Onzuivere vaststelling op het terrein zelf leidt tot grensconflicten, terwijl in politiek sterke staten een streven is, de grenzen af te...