Wat is de betekenis van Gregorius van Utrecht?

1994
2021-05-07
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gregorius van Utrecht

Gregorius van Utrecht, geestelijke, *702 of 707, +25.8.775 (of 780) Utrecht. Gregorius vergezelde → Bonifatius op zijn missietocht door Duitsland. Omstreeks 751 was hij abt van het Sint-Martinusklooster en rector van de school van Sint-Salvator te Utrecht. Een van zijn leerlingen was → Liudger, deze beschreef het leven van Gregorius in zijn Vita S....

Lees verder
1981
2021-05-07
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gregorius van Utrecht

Ned. geestelijke. *702 (of 707). ✝ 25.8.775 (of 780) Utrecht. Vergezelde → Bonifatius op diens missietochten door Duitsland; 751(?) abt van het klooster Sint-Martinus en rector van de school van Sint Salvator te Utrecht die door hem grote vermaardheid kreeg; → Liudger was zijn leerling, die ook zijn leven beschreef (Vila S. Gregorii ubbat...

Lees verder
1973
2021-05-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gregorius van Utrecht

Ned. geestelijke, *702 (of 707), ♱25.8.775 (of 780) Utrecht. Gregorius vergezelde »Bonifatius op diens missietochten door Duitsland. In 751(?) werd hij te Utrecht abt van het klooster Sint-Martinus en rector van de school van Sint-Salvator die door hem grote vermaardheid kreeg. De geloofsprediker →Ludger was zijn leerling, die ook zijn l...

Lees verder