Wat is de betekenis van Grauwe gors?

2020
2022-01-22
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

grauwe gors

gors met een grauwkleurig verenkleed. Voorbeelden: Net als de geïnventariseerde akkervogels [...]: Veldleeuwerik, Grauwe gors, Geelgors, Patrijs en Kwartel is de Hamster afhankelijk van dynamische landschappen waar regelmatig de schop in gaat en van de typische natuurelementen in het akkergebied. http://www.velpe-mene.be/files...

Lees verder
2009
2022-01-22
Vogelgids van Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland

Grauwe gors

Grauwe gorzen zijn vogels van open, liefst licht heuvelachtige of door dijken doorsneden landelijke gebieden. In Nederland is de grauwe gors een bijna verdwenen vogel van uiterwaarden van de grote rivieren, kleinschalige akkerbouwgebieden langs de Maas in Limburg en akkergebieden van Groningen. Geluid Zang is zeer kenmerkend geluid dat doet...

Lees verder
2004
2022-01-22
vogelnamen

Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Grauwe Gors

Miliaria calandra (Linnaeus: Emberiza) 1758. Gors zonder 'kleur', vandaar 'Grauw', i.t.t. de Geelgors. Vgl. de N volksnaam Gierstvogel naast de volksnaam Geelgierst voor de Geelgors. D Grauammer; fries Koarnmosk ←, waarnaast Grautsjert ←.Houttuyn 1763 noemt als N naam voor Linnaeus' Emberiza calandra: "Gerstv...

Lees verder
1982
2022-01-22
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

GRAUWE GORS

→ Gorzen.

1916
2022-01-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Grauwe gors

Grauwe gors - Miliaria calandra, eene gors ter lengte van 19 c.M., met staart van 7 c.M.; vederkleed overal donker gevlekt, donkerbruin. De grootste van onze gorzen, broedt door geheel Europa ; hier te lande niet algemeen, op weilanden en graanvelden. Geen goed zanger; nuttig als insectenverdelger. .

Lees verder