Wat is de betekenis van Grasduinen?

1980
2021-06-13
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Grasduinen

Algemeen bekend is de uitdrukking: ergens in grasduinen: naar hartelust zich ergens mee bezig houden. Zo zal een boekenliefhebber zeggen: ik heb een paar uur zitten grasduinen in die bibliotheek. Het is duidelijk dat grasduinen, zo gebezigd, een werkwoord is. Oorspronkelijk echter is het een zelfstandig naamwoord. Oudtijds zei men: in grasduinen ga...

Lees verder
1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

grasduinen

I. zn. o. (mv.), 1. met gras begroeide duinen of hoogten, in de vero. uitdrukking in gaan, eig. (van vee) op het gras van een goede weide te gast gaan, vandaar: zijn hart ophalen, de oorsprong van het ww.; II. (grasduinde, heeft gegrasduind), naar hartelust toetasten, zich oppervlakkig met iets bezighouden: hij zit weer in die kist met boeken te &...

Lees verder
1950
2021-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Grasduinen

I. v. mv., 1. met gras begroeide duinen of hoogten, in de verouderde uitdr. in grasduinen gaan, eig. (van vee) op het gras van een goede weide te gast gaan, vandaar: zijn hart ophalen : wij zullen er eens recht in grasduinen gaan, de oorsprong van het ww. II. (grasduinde, heeft gegrasduind), naar hartelust toetasten, te werk gaan ; z...

Lees verder
1937
2021-06-13
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Grasduinen

Heuvels met gras begroeid. Als werkwoord letterlijk : in grazige duinen gaan; figuurlijk: vrij nemen uit een overvloed, genieten.

1921
2021-06-13
Levende taal

T. Pluim - 1921

Grasduinen

volop genieten, zich naar hartelust vergasten. Grasduinen zijn met gras begroeide duinen en werden oudtijds als aangename, voortreffelijke weiden beschouwd. Oorspr. zeide men dan ook: in grasduinen gaan: in aangename plaatsen gaan; later, toen men de uitdrukking (een meervoudig zelfst. naamw) niét goed meer begreep, zag men het voor een werk...

Lees verder
1919
2021-06-13
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Grasduinen

meestal: in iets. Zijn hart ophalen aan iets, naar hartelust iets doen, ergens van genieten. In iets grasduinen, in iets gaan grasduinen, is door niet meer begrijpen ontstaan uit de uitdrukking: in grasduinen gaan, waarbij grasduinen genomen wordt voor een welige plaats om te weiden voor het vee, of als plaats van verlustiging voor wandelaars. Kil....

Lees verder
1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Grasduinen

GRASDUINEN, v. mv. met gras begroeide duinen of hoogten, in de verouderde uitdr. in grasduinen gaan, (eig.) (van vee) op het gras van eene goede weide te gast gaan, (vandaar) zijn hart ophalen wij zullen er eens recht in grasduinen gaan, de oorsprong van het ww.