Wat is de betekenis van Graphische voorstelling?

1933
2021-04-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Graphische voorstelling

Graphische voorstelling - of graphiek is een teekening, welke het verband tusschen twee of meer veranderlijke grootheden aanschouwelijker maakt dan dit door tabellen kan geschieden. Door meting in de figuur (graphische interpolatie) kan men uit een eindig aantal gegevens meerdere nieuwe betrekkingen afleiden. [i]J. Ridder.[/i]

Lees verder
1916
2021-04-18
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Graphische voorstelling

Zie ,,graphiek”.

1916
2021-04-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Graphische voorstelling

Graphische voorstelling - voorstelling door middel van een teekening, een voorstelling, die dient om het verband tusschen twee of meer veranderlijke grootheden aanschouwelijker te maken dan dit door cijfers geschieden kan ; zij stelt in de plaats van cijfers en cijferreeksen (tabellen) een figuur, die met een oogopslag een vergelijking tusschen de...

Lees verder