Wat is de betekenis van Graniet?

2019
2021-09-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

graniet

graniet - Zelfstandignaamwoord 1. (geologie) een stollingsgesteente bestaande uit lichtgekleurde, met het blote oog onderscheidbare mineralen Graniet is afkomstig uit gestold magma. Woordherkomst Van het Italiaanse granito (verkorreld), dat van het woord grano (korrel...

Lees verder
2018
2021-09-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

graniet

graniet - zelfstandig naamwoord uitspraak: gra-niet 1. hard gesteente, bestaande uit grove korrels ♢ dit aanrecht is van graniet Zelfstandig naamwoord: gra-niet het graniet

Lees verder
2002
2021-09-17
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Graniet

Graniet, een eruptief(door uitbarstingen gevormd), korrelig gesteente, dat door zijn duurzaamheid veel gebruikt wordt voor gedenkstenen. In gepolijste vorm wordt het gesteente tegenwoordig veel toegepast voor zerken. Door zijn hoogglans werkt het zeer afstandelijk en in een historische omgeving soms storend. Naar gelang de vindplaatsen, die verspre...

Lees verder
1993
2021-09-17
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Graniet

harde steensoort

1981
2021-09-17
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Graniet

het meest voorkomende dieptegesteente, waarvan kwarts, veldspaat en glimmer de hoofdbestanddelen zijn. Dit harde gesteente met zijn regelmatige korrelstructuur vormt grote gebergtemassieven, o.a. in de centrale gedeelten van de Alpen. Graniet is een uitstekende bouwsteen en wordt o.a. veel gebruikt voor standbeelden,.

Lees verder
1973
2021-09-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

graniet

[→Lat. granum, korrel], o. (-en), 1. grofkorrelig hard gesteente (e): rood, grauw, groen een zuil van—; (fig.) zijn hart was van hij bleef onvermurwbaar; 2. soort van gebakken aardewerk, blauwachtig wit van kleur, harder en fijner dan gewoon steengoed. (e) Graniet bestaat voornamelijk uit kaliveldspaat, kwarts en biotiet; het kalivel...

Lees verder
1955
2021-09-17
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Graniet

o., gesteente uit veld- spaat en mica, korrelig en zeer hard.

Lees verder
1952
2021-09-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Graniet

s.n., granyt (it).

1950
2021-09-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Graniet

o. (-en), 1. (delfst.) kristallijne, korrelige steensoort, uit kwarts, glimmer en veldspaat bestaande : rood, grauw, groen graniet; een zuil van graniet; — (fig.) zijn hart was van graniet, hij bleef onvermurwbaar; 2.soort van gebakken aardewerk, blauwachtig wit van kleur, harder en fijner dan gewoon steengoed (Eng. g...

Lees verder
1949
2021-09-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Graniet

eruptief gesteente, o.a. kwarts en veldspaat bevattend; z Gneis.

1948
2021-09-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

graniet

o. korrelsteen (zeer harde steensoort).

1937
2021-09-17
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Graniet

Korrelig gesteente (Latijn: granum: korrel), dat is ontstaan door stolling van de taaivloeibare aardkorst, in tegenstelling met de meeste gesteenten van het aardoppervlak, welke uit water zijn afgezet en gelaagd zijn. Toen de vloeibare aardkorst begon te bekoelen, kristalliseerden drie bestanddeelen ervan (veldspaat, kwarts en glimmer) en zoo ontst...

Lees verder
1933
2021-09-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Graniet

hoofdzakelijk uit kwarts en veldspaat bestaand veel voork. vulkanisch gesteente, kristallijn,korrelig. Zeer hard, veel toegepast.

1933
2021-09-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Graniet

Graniet - zeer verbreid dieptegesteente, gekenmerkt door kwarts, veldspaath en donkere bestanddeelen. De veldspaath is overwegend orthoklaas (kaliveldspaath), de plagioklaas is zuur van karakter (natrium-rijk). Naar de donkere mineralen onderscheidt men tweeglimmergraniet met muscoviet en biotiet, granitiet met biotiet, hoornblende- en augiet-grani...

Lees verder
1928
2021-09-17
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Graniet

In het stukje over Gesteente vertelde ik jullie al iets over het ontstaan van graniet, ik zal dat dus hier niet herhalen. Graniet is niet een gesteente, dat uit één mineraal bestaat, verre van dat; het ziet er dus ook niet eentonig uit. De verschillende mineralen, die er in zitten, hebben allerlei verschillende kleuren, maar rood, gri...

Lees verder
1916
2021-09-17
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Graniet

Een korrelig gesteente, dat in verschillende samenstelling en in de natuur voorkomt, het is een mengsel van veldspaat, kwarts, glimmer en andere bijmengselen. Het behoort tot de meest verspreide steensoorten, is zeer hard, en wordt veel en in verschillende vormen verwerkt.

1916
2021-09-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Graniet

Graniet - dieptegesteente met als hoofdbestandeelen alkaliveldspaat, kwarts en biotiet; de alkaliveldspaat is orthoklaas, mikroklien, albiet en perthiet; plagioklaas komt gewoonlijk naast alkaliveldspaat in niet onaanzienlijke hoeveelheid voor; als het den orth. sterk gaat overheerschen, gaat het gesteente over in dioriet; tusschenvormen noemt men...

Lees verder
1900
2021-09-17
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

graniet

graniet: stollingsgesteente (dieptegesteente) gekenmerkt door een in het algemeen grofkristallijne structuur. Hoofdbestanddelen van graniet zijn grijsgetinte kwarts, vaak bontgekleurde alkaliveldspaat en kleurloze of donkere glimmer. De grondmassa van graniet is meestal licht van kleur, maar de kleur verschilt sterk per soort en vindplaats.

1898
2021-09-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Graniet

GRANIET, o. (delfst.) zekere kristallijnen, korrelige steensoort, uit kwarts, glimmer en veldspaat bestaande rood, grauw, groen graniet; eene zuil van graniet; —, (-en), soort van graniet; — eene soort van gebakken aardewerk, blauwachtig wit van kleur, en harder en fijner dan het gewone steengoed (Eng. granite-ware): tafelborden van gr...

Lees verder
1870
2021-09-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Graniet

Graniet is een kristallijn-korrelig mengsel van veldspaat, kwarts en glimmer, hetwelk als gesteente veelvuldig voorkomt en een aanmerkelijk deel der vaste aardkorst uitmaakt. Men onderscheidt verschillende soorten van graniet: behalve grofkorrelig graniet, welks bestanddeelen de grootte hebben eener erwt, heeft men fijnkorrelig graniet, alsmede zee...

Lees verder