Wat is de betekenis van grafische voorstelling?

2017
2021-04-18
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

grafische voorstelling

Een grafische voorstelling is een presentatie van informatie in een grafiek. Grafieken tekenen en lezen hoort bij het domein 'Verbanden'. In Wizwijs oefenen de leerlingen hier al vanaf jaargroep 3 mee.

1990
2021-04-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

grafische voorstelling

grafische voorstelling - Verzamelnaam voor diverse manieren om informatie grafisch te rangschikken, bijvoorbeeld in een diagram of een curve.

1973
2021-04-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

grafische voorstelling

(ook: grafiek), afbeelding van een gewoonlijk wiskundige functie door een figuur b.v. op papier. Grafische voorstelling vindt ruim toepassing in de beschrijvende statistiek, meestal teneinde uitgebreid getallenmateriaal op overzichtelijke wijze voor te stellen. Men kent cartogrammen (waarbij de grafische voorstelling wordt gecombineerd met een aard...

Lees verder
1940
2021-04-18
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Grafische voorstelling

zie:Statistiek.