Wat is de betekenis van Grafische Kunsten?

1990
2022-12-01
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

grafische kunsten

grafische kunsten - Verwijst tegenwoordig naar de kunst van het drukken en illustreren. Verwees vroeger in bredere zin naar de meeste tweedimensionale kunsten op papier, panelen of canvas, inclusief de schilderkunst.

1955
2022-12-01
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Grafische kunsten

tekengraveer-, houtsnijkunst enz.; grafisch bedrijf: letterzetten, boekdruk, cliché-maken, boekbinden enz.; grafische voorstelling: voorstelling van het verband tussen onderling afhankelijke grootheden d.m.v. lijnen en vlakken, i.h.b. van statistische gegevens.

1947
2022-12-01
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Grafische Kunsten

Kunst reageert onder alle omstandigheden zeer scherp op gelijktijdige toestanden in maatschappij en leven. De kunstenaar is als scheppend medium voor een groot deel afhankelijk van de krachten, die in hem worden gewekt en van de krachten in het leven zelf, die zijn productie in bepaalde banen zullen leiden. Wel in bijzondere mate geldt dit voor de...

Lees verder
1916
2022-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Grafische kunsten

Grafische kunsten - zie PRENTKUNST.