Wat is de betekenis van gradatie?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gradatie

gradatie - Zelfstandignaamwoord 1. trap, niveau Woordherkomst Naamwoord van handeling van graderen met het achtervoegsel -atie

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gradatie

gradatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: gra-daat-sie 1. trapsgewijze vermindering of vermeerdering, afname of toename van iets ♢ er bestaat dyslexie in verschillende gradaties Zelfstandig naamwoord: gra-daat-sie ...

Lees verder
1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gradatie

[Lat. gradatio] graadverdeling, trapsgewijze opklimming; (schilderk.) het ineenlopen van kleuren.

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Gradatie

trapsgewijze opklimming

1990
2022-11-30
BDI

BDI terminologie

gradatie

zie: modulatie.

1987
2022-11-30
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Gradatie

Verschillen in grijstonen of kleurtonen van dezelfde kleur in een illustratie.

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gradatie

[→Lat. gradare, trapsgewijs opklimmen], v. (-s, -tiën), het totaal van de verschillende helderheidswaarden dat onderscheiden kan worden bij een beelddrager, m.n. van fotografische emulsies. (e) Voor een goede foto zijn ca. 100 gradatietrappen gewenst, voor een televisiebeeld 30-50. Weliswaar moet daarbij in aanmerking genomen worden dat h...

Lees verder
1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Gradatie

trapsgewijze stijging; gradatim: trapsgewijze

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gradatie

(<Fr.-Lat.), v. (-s, ...tiën), trapswijze opklimming ; ook als stijlfiguur.

1948
2022-11-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

gradatie

v. trapsgewijze opklimming of vooruitgang.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gradatie

v. (Fr. [Lat. gradatio]: het trapsgewijze opklimmen): gradatie in een rede.

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gradatie

Gradatie - (Lat. gradatio, = opklimming) is een stijlfiguur, hierin bestaande, dat men woorden of beelden van stijgende sterkte wat betreft beteekenis of gevoelswaarde aaneenschakelt, om zoo de voorgestelde gedachte beter te doen uitkomen of het gewenschte gevoel als met trappen op te wekken. Voorbeeld: „Ik houd van het proza, dat op mij toed...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

gradatie

(gra'da:si) v. (-s) [graad] 1. trapsgewijze opklimming of vooruitgang : in een betoog. 2. climax.

Lees verder
1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gradatie

Gradatie - 1) in de fotografie de verschillende trappen van licht tusschen het hoogste licht en de donkerste schaduw. Verschillende processen geven een verschillend verloop en lengte van schaal van gradatie. Zoo is de gomdruk bekend voor zijn korte gradatie, de kooldruk voor zijn lange schaal. — 2) (taalk.), zie TRAPPEN VAN VERGELIJKING.

1914
2022-11-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

gradatie

gradatie - v., trapsgewijze stij-ging; „gradatim”: trapsgewijze.

1908
2022-11-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Gradatie

fr. trapsgewijze opklimming.

1898
2022-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gradatie

GRADATIE, v. (-s, ...tiën), trapswijze opklimming.

1864
2022-11-30
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

gradatie

gradatie - v. (gradatiën), trapsgewijze opklimming