Wat is de betekenis van Goudsmeedkunst?

2023-12-10
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Goudsmeedkunst

kunstzinnige verwerking van edele metalen en edelstenen voor religieuze en profane doeleinden. Voor religieus gebruik zijn bestemd: altaarbenodigdheden kelk, monstrans, kandelaar, reliekhouder, enz. -; voor profaan gebruik dienen: sieraden van allerlei soort - broche, ring, armband - en tafelgerei. Bijzondere technieken voor de bewerking van goud e...

2023-12-10
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Goudsmeedkunst

Vorm van edelsmeedkunst, die sieraden, vaatwerk en in de middeleeuwen ook kerkelijke stukken vervaardigde, zie Karolingische tijd – ivoor; zie Karolingische tijd – goudsmeedkunst; zie romaans – beeldhouwkunst – begin; zie romaans – beeldhouwersscholen – Toulouse; zie romaans – metaalkunst; zie gotiek -...


Direct alle 4 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GOUDSMEEDKUNST

is een vorm van edelsmeedkunst, die in vroeger tijden behalve voor sieraden ook in gebruik was voor vaatwerk en uitrustingsstukken. In Vroegchristelijke tijden en in de middeleeuwen werd voor kerkelijke stukken eveneens meestal goud gebruikt, terwijl van de Renaissance af daarvoor evenwel het zilverwerk op de voorgrond trad.

2023-12-10
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Goudsmeedkunst

Door alle eeuwen heen en door alle volkeren werd het goud niet alleen als ruilmiddel, maar ook tot het vervaardigen van sieraden gebezigd. Het komt in de natuur in zuiveren toestand voor en hoeft dus niet door een meer of minder ingewikkeld proces uit ertsen gewonnen te worden; het smeltpunt is betrekkelijk laag (1064° C.), het metaal is rekbaa...