Wat is de betekenis van Goten?

2024-06-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Goten

Goten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord Goot

2024-06-14
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Goten

Goten - Oostgermaanse stam, die in de 1e eeuw n.C. aan de oevers van de Vistula (Weichsel) woonde. Op het einde van de 2e eeuw trokken zij naar de Donau en de Zwarte Zee. In 241 kwamen ze terecht in Dacia en bevochten met succes de Romeinse legioenen. Tenslotte kwamen ze in Zuid-Rusland aan, waar zij een rijk vestigden dat zich uitstrekte tot aan d...

2024-06-14
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Goten

Oostgermaanse volksstam. Van Zuid-Zweden uit trokken ze naar de Weichselmond. Woonden vervolgens aan de Dnjepr (200 n. Chr.) en stichtten in 230 het dubbelrijk aan de Zwarte Zee: Oost- en Westgotische Rijk. Onder de druk van dt Hunnen trokken de Westgoten via de Balkan en Italië naar Zuid-Frankrijk en Spanje, waar ze in de inheemse bevo...

2024-06-14
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Goten

oud-Germaans volk. Bewoonden sinds 257 de prov. Dacië, gesplitst in West-G. en Oost-G. De West-G. versloegen keizer Valens in 378 bij Adrianopel, maar traden in dienst van keizer Theodosius. Na zijn dood (395) trokken de West-G. onder koning Alarik naar Italië, waar zij Rome in 410 plunderden. Koning Athaulf bracht de West-G. in 412 naar...

2024-06-14
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GOTEN

is de naam van een Germaans volk, dat omstreeks het begin onzer jaartelling aan de kust der Oostzee woonde in de nabijheid van de Weichsel. Door Plinius en Tacitus worden zij vermeld, door de eerste als Gutones, door de tweede als Gothones. Zowel uit de door Jordanes medegedeelde stamsage als uit archaeologische gegevens blijkt, dat z...

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-14
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Goten

Germ. volksstam a d RenedenWeiehsel, verhuisde i/d 2c ie uw n/d Zwarte Zee. Verdeeld in W.- en U.-Goten. De W.-G. bekeerden zich i/d 4e eeuw t/h Christendom (eenig overgebleven document v/h taal is de vertaling v/h Nieuwe Testament d/h eersten bisschop LTfilas of Wulfila), moesten 375 v/d Hunnen wijken, vielen onder → Alarik in [talië, wa...