Wat is de betekenis van Gordelboog?

2004
2022-07-07
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Gordelboog

Boog die op regelmatige afstand ter versteviging in een gewelf is aangebracht en loodrecht op de lengteas van het gewelf staat. Markeert tevens de scheiding tussen twee traveeën.

2004
2022-07-07
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Gordelboog

Een gordelboog is een boog geslagen dwars over een ruimte onder de overwelving, tot steun van het gewelf.

1990
2022-07-07
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gordelboog

gordelboog - Wordt gebruikt voor bogen die over een schip of een zaal zijn gebouwd, en die eigenlijk meer een muur dan een gewelf ondersteunen. Voor soortgelijke bogen die gewelven ondersteunen wordt 'ribbogen' gebruikt.

1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gordelboog

m. (-bogen), een boog die bij een langgerekt gewelf loodrecht op de lengteas is ingesteld. (e) De gordelboog wordt als versterkingsboog vaak toegepast bij tongewelven; hij geeft het gewelf een geleding die overeenkomt met die van de zijwanden, en scheidt de traveeën.

1959
2022-07-07
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Gordelboog

boog geslagen dwars over een ruimte onder haar overwelving, tot steun van de gewelfkappen.

1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gordelboog

m. (...bogen), (bouwk.) boog die twee kolommen, in de richting der as van het gebouw geplaatst, verbindt en waarop de bouwmuur verder wordt opgetrokken.

1933
2022-07-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gordelboog

Gordelboog - (bouwk.), boog, aangebracht tegen het vlak van een muur, zoodat hij een aanzet geeft voor een gewelfveld. ➝ Gewelf.

1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gordelboog

Gordelboog - noemt men in een gewelf de bogen, die de opening overspannen tusschen vrijstaande zuilen en tusschen deze en de muren of muurzuilen. Laatstgenoemde G. noemt men ook schutboog.

1898
2022-07-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gordelboog

m. (...bogen), (bouwk.) boog die twee kolommen, in de richting der as van het gebouw geplaatst, verbindt en waarop de bouwmuur verder wordt opgetrokken.

Gerelateerde zoekopdrachten