2020-01-27

goedvinden

goedvinden - onregelmatig werkwoord uitspraak: goed-vin-den 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ moet ik goedvinden dat je zo laat thuiskomt? Onregelmatig werkwoord: goed-vin-den ik vind goed (... ik goedvind) jij/u vindt goed (... jij goedvindt) hij/zij vindt goed (... hij goedvind...

2020-01-27

goedvinden

goedvinden - Werkwoord 1. (ov) toestemming verlenen Hij vond die wijzigingen niet goed. Woordherkomst samenstelling van goed en vinden

2018-09-06

2. goedvinden

o. goeddunken, welbehagen: instellingen wier grondslag in hooger dan menschelijk goedvinden ligt; doe naar goedvinden; — toestemming, welnemen: met onderling goedvinden; ik heb het zonder uw goedvinden niet willen doen.

2018-09-06

1. goedvinden

(vond goed, heeft goedgevonden), goedkeuren: wat de een goedvindt, keurt de ander af; — dienstig, nuttig achten: handel zoo als gij het goedvindt; — lust hebben in iets: hij weet hun alles wijs te maken wal hij goedvindt, wat hem lust, wat hij verkiest: — geen bezwaar tegen iets hebben: zeg maar, hoe gij het hebben wilt, ik vind alles goed; besluiten: de gemeenteraad heeft goedgevonden de kermis af te schaffen; — wij hebben goedgevonden en verstaan, (in het formulier van afkondiging der...

2019-10-02

approuve ren

goedkeuren, goedvinden.

2019-09-20

communi consensu

(Lat.) met algemeen goedvinden.

2019-07-11

deconcert

deconcert, - met gemeen overleg, met wederzijdsch goedvinden.

2019-07-09

communi consensu

communi consensu - met algemeen goedvinden.

2019-07-17

pro libito

pro libito - naar believen of goedvinden.

2019-07-09

ad libitum

ad libitum - naar goedvinden, naar welgevallen.

2019-09-19

mu tuus consen sus

(Lat.) m. onderling goedvinden, wederzijdse toestemming.

2019-03-13

Ad libitum

Ad libitum - geheel naar eigen goedvinden; met volkomen vrije keus.

2019-07-17

libitum

libitum - in: ad libitum, naar welgevallen, goedvinden.

2019-09-19

discretionnair

aan het goedvinden of eigen oordeel overgelaten.

2018-12-06

WELGEVALLEN

WELGEVALLEN, o. goeddunken, goedvinden, welbehagen: de vorst betuigde zijn welgevallen; handel naar welgevallen.

2018-12-06

WELBEHAGEN

WELBEHAGEN, o. goedvinden, believen: doe het naar uw welbehagen; welgevallen, genoegen: ergens welbehagen in vinden.

2019-03-14

Scheidsgerecht

Scheidsgerecht - Gerecht van personen, aan wie met goedvinden van beide partijen de beslissing van eenig geschil wordt opgedragen.

2019-03-13

A piacere

A piacere - eene uitdrukking, die men wel eens gebruikt in wissels, die naar goedvinden van den houder moeten worden voldaan.

2018-09-02

Gehengenis

GEHENGENIS, v. (alleen in hoogeren, bijbelschen of dichterlijken stijl) toelating, vergunning, bewilliging, goedvinden: door Gods gehengenis, door Gods beschikking, of wel, met Zijn wil.

2019-06-18

Gorgobina

Gorgobina - stad der Bojers, ergens tusschen den Liger (Loire) en den Elaver (Allier), naar welke streek dit volk met Caesars goedvinden verhuisd was.